Ennustepaketit USO-kunnille

Osana uuden sukupolven organisaatiot -verkostohanketta MDI tuotti kaikille hankkeeseen osallistuville kunnille tiiviit paketit kunkin kunnan tulevasta väestönkehityksestä sekä väestörakenteen muutoksista.

Ennusteet perustuivat MDI:n kansalliseen väestöennusteeseen, joiden pohjaksi jokaisen kunnan osalta tarkasteltiin lyhyesti toteutunutta väestönkehitystä. Ennustepaketeissa käytiin kunnittain läpi eri tulevan väestönkehityksen skenaarioita sekä eri demografisten ryhmien kehitystä.

Ennustepakettien pohjalta tuloksia esiteltiin USO-kunnille yhteisesti FCG:n johtamis- ja rahoitusfoorumilla.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan