Ennakointityön koordinointi Oulun Eteläisen alueelle

Monikampus -hankkeessa kehitettiin alueen koulutuksen saavutettavuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Tavoitteena oli luoda alustapohjainen kumppanuuskampus-malli, joka mahdollistaa nopean, tarpeidenmukaisen ja ennakoivan reagoimisen alueen osaamis- ja työvoimatarpeisiin. Työpaketin toimenpiteet kohdistuvat Oulun Eteläisen alueen kolmeen seutukuntaan: Raahen, Nivala-Haapajärven ja Haapavesi-Siikalatvan seutukuntiin sekä Ylivieskaan, Alavieskaan, Kalajoelle, Merijärvelle, Oulaisiin ja Sieviin. Ennakointimallinnuksessa hyödynnetään MDI:n skenaariotyökalua, joka muokkaantuu erilaisiin käyttötarkoituksiin ja arviointiprosesseihin. Työkalun ytimessä ovat strategiset ja eksploratiiviset skenaarioanalyysit, joiden avulla voidaan tehokkaasti tarkastella nykyistä ja tulevaa toimintaympäristöä, politiikkatoimenpiteiden vaikutuksia, sekä esimerkiksi eksakteja kysymyksiä tulevaisuuden kehityskuluista. Työssä tehtiin neljä alueellista pajaa sekä yksi yhteenvetävä tilaisuus.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan