Elinvoiman seurantamallin määrittely

Työssä määritteltiin yhdessä Business Tampereen kanssa Tampereen kaupunkiseudun elinvoiman näkökulmasta kaikkien keskeisimmät ja kiinnostavimmat näkökulmat elinvoiman tilastoseurannalle. Työssä käytiin kriittisesti sisältö läpi, mikä tieto tilaajalle relevanttia. MDI tuotti ehdotuksen datapaketin ja nettisivuille esitettävän seurannan rakenteesta, sisällöistä ja esitystavoista (PowerBI-näkymät). Erityinen painoarvo laitettiin tarvittavien tietojen määrittelyihin ja valintoihin lopputuloksen näkökulmasta. MDI kävi läpi relevantit tietolähteet, jotka voisivat olla Business Tampereelle elinvoimanäkökulmasta kiinnostavia ja nykyiseen datakoontiin nähden täydentäviä tai korvaavia tietoja ja tietolähteitä. Lisäksi MDI ehditti mallin verrokkitarkastelulle suhteessa koko maahan ja keskeisiin verrokkialueisiin.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan