DEMO-verkoston kehittäminen osana Koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa

MDI toteutti työ- ja elinkeinoministeriölle vuonna 2010 selvitystyön, jossa hahmotettiin DEMO-verkoston lähtökohtia, tunnistettiin yhteisiä tavoitteita ja toimintamuotoja verkostotyölle sekä hankittiin tietoa verkoston yhteisten toimenpiteiden tueksi osallistuvilta alueilta. Selvitystyö kytkettiin tiiviisti DEMO-verkoston alueiden välisten tapaamisten sisältöihin. Prosessin aikana tarjottiin DEMO-verkoston koordinaattorille tukea verkostotyön organisointiin ja käytännön toimenpiteiden valmisteluun ja läpivientiin.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan