Business Finlandin digitalisaatiota edistävien ohjelmien arviointi

Business Finland (ent. Tekes ja Finpro) on viimeisen 15 vuoden aikana tukenut suomalaisten yritysten liiketoimintojen digitalisointia ja auttanut yrityksiä tämän kautta luomaan globaalia kilpailuetua. MDI toteutti talven 2020-2021 aikana yhdessä Owal Groupin, Melkiorin ja Resolute HQ:n kanssa 13 Business Finlandin digitalisaatiota edistäneen ohjelman arvioinnin. Työn tarkoituksena oli tuottaa kokonaisvaltainen arvio näiden ohjelmien toteutuksen onnistuneisuudesta, tuloksista ja vaikutuksista sekä laajemmasta yhteiskunnallisesta lisäarvosta digitalisaatiokehitykseen Suomessa. Erityisen huomion kohteena oli ohjelmien toteuttamistapojen tarkastelu. Tässä keskeisiä kysymyksiä olivat: ovatko ohjelmat muodostaneet vaikuttavan kehittämistoiminnan jatkumon digitalisaation edistämisessä, onko usean ohjelman käynnistäminen samanaikaisesti ja niiden yhteistoiminta tuonut odotettuja synergiahyötyjä ja lisäarvoa, onko erillisten ohjelmien kokoaminen yhdeksi laajaksi ohjelmakokonaisuudeksi ollut onnistunut toimintatapa sekä minkälaista lisäarvoa laaja-alainen ohjelmallinen panostus on tuonut digitalisaation edistämiseen Suomessa. Arvioinnissa keskeisessä osassa olivat yritystasoiset ekonometrisia menetelmiä hyödyntävät tilastolliset tarkastelut. Lopullisena päämääränä työssä tuotettiin kehittämissuosituksia, miten Business Finlandin ohjelmainstrumenttia tulisi jatkossa kehittää ja miten Business Finlandin tulisi jatkossa edistää yritysten digitalisaatiota Suomessa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan