Barents Region Transport and Logistics (BRTL) -selvitys

Norjan, Ruotsin, Suomen ja Luoteis-Venäjän pohjoisosien muodostaman Barentsin alueen viralliset yhteistyörakenteet ovat syntyneet tarpeeseen vastata rajat ylittäviin hankkeisiin. Yhteistä alueelle ovat arktinen ilmasto, pitkät välimatkat ja harva asutus. Barents Region Transport and Logistics (BRTL) on 13 partnerin hanke, jonka lopputuloksena on toimintasuunnitelma hankepartnereiden alueille ja Barentsin alueen liikenne- ja logistiikkaryhmälle.

Työssä tehdään inventaario ja kuvaus kansainvälisistä sekä valtioiden että alueiden välisistä yhteistyörakenteista, jotka vaikuttavat liikennejärjestelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen joko suoraan tai välillisesti. Tällaisia ovat esim. Arktinen Neuvosto, Barentsin Euro-Arktinen neuvosto ja sen työryhmät Pohjoiskalotin neuvosto ja Euregio Karelia. Lisäksi tehdään inventaario ja kuvaus kansallisista, alueellisista ja ylialueellisista liikennejärjestelmäsuunnitelmista ja liikennettä koskevista strategioista ja mahdollisista ylialueellisista työryhmistä. Kolmanneksi tehdään inventaario ja kartoitus alueellisista kehitysohjelmista, aluerakenteesta ja suunnitelmista hankkeen partnereiden alueella.

Inventaarioiden tulokset kootaan yhdeksi englanninkieliseksi raportiksi, joka kuvaa yhtäältä sitä, miten liikennejärjestelmä suunnitellaan eri alueilla, ja kansainvälisen yhteistyön merkitystä ja sen vaikutusta aluekehitykseen ja vastaavatko alueelliset ja kansalliset liikennejärjestelmät aluekehityksen tavoitteita. Lisäksi tavoitteena on inventaarioiden kautta löytää yhteisiä intressien kohteita sekä pullonkauloja, jotka olisi mahdollista avata Barents-yhteistyön avulla. Tavoite on lisätä ymmärrystä rajat ylittävän alueellisen yhteistyön nykytilasta Barentsin alueella.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan