Aluetietopaketin kokoaminen Rakennusteollisuus Ry:lle

Rakennusteollisuus RT ry tarvitsee keskeisiä alueiden kehitystä, elinvoimaa ja rakentamista koskevia tilastotietoja kootusti helposti hyödynnettävänä ja visualisoituna tietopakettina. Tietopaketin rakentamisen tavoitteena oli muodostaa kattava kuva eri alueiden elinvoiman ja toimintaympäristön nykytilasta sekä kehityksen suunnasta. Tarkastelun asetelma on osin vertaileva: tietopaketissa vertaillaan ensisijaisesti tarkasteltavan maakunnan keskuskaupungin (ja keskuskaupunkien) ja muun maakunnan asemaa sekä tilannetta suhteessa koko maahan sekä tunnistetaan alueiden kehityksen eroja. Tarkastelussa on neljä teemaa: väestönkehitys ja -ennuste, työvoima ja työllisyys, asuntokunnat ja asuntomarkkinat sekä korjausvelka, korjausinvestoinnit ja energiatehokkuus.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan