Raportti: Kulttuuriympäristöt lisäävät maakuntien elinvoimaa ja hyvinvointia

MDI:n ympäristöministeriölle tekemässä hankkeessa tunnistettiin kuusi kulttuuriympäristöihin liittyvää voimavaratekijää, jotka voivat vauhdittaa maakuntien myönteistä kehitystä. Hankkeen havaintojen perusteella kulttuuriympäristön edistämistehtävät ovat olennainen osa tulevien maakuntien työkalupakkia. Maakuntauudistus on myös merkittävä maakuntaidentiteetin päivittämisprojekti, jossa kulttuuriympäristöt ovat tärkeitä identiteetin rakennusosia. Kulttuuriympäristöihin liittyy potentiaalia alueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin vahvistamisessa sekä kehittämisessä.

Hankkeessa tunnistetut kuusi kulttuuriympäristöihin liittyvää maakuntien voimavaratekijää: elinvoima, hyvinvointi, osaaminen ja asiantuntijuus, paikalliset toimijat ja asukkaat, kulttuuriympäristötieto sekä yhteistyö. Näiden täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää, että kulttuuriympäristöasioiden hoito ymmärretään osaksi muita maakunnan tehtäviä ja kriittisenä menestystekijänä koko maakuntauudistukselle. Onnistuminen edellyttää myös kulttuuriympäristöä koskevien resurssien ja asiantuntemuksen varmistamista. Hankkeen konkreettiset suositukset liittyvät muun muassa kulttuuriympäristöjen rooliin koko maakunnan päätöksentekoa läpileikkaavana teemana, kulttuuriympäristön yhteistyöryhmiin sekä maakuntiin nimettävien kulttuuriympäristövastaavien tarpeeseen.

Hankkeen loppuraportti: Kulttuuriympäristöstä elinvoimaa ja hyvinvointia maakuntiin, ympäristöministeriön raportteja 15/2018

Ympäristöministeriön uutinen aiheesta: http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Raportti__Kulttuuriymparistot_lisaavat_m(46702)

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa