Raportti: Kulttuuriympäristöt lisäävät maakuntien elinvoimaa ja hyvinvointia

MDI:n ympäristöministeriölle tekemässä hankkeessa tunnistettiin kuusi kulttuuriympäristöihin liittyvää voimavaratekijää, jotka voivat vauhdittaa maakuntien myönteistä kehitystä. Hankkeen havaintojen perusteella kulttuuriympäristön edistämistehtävät ovat olennainen osa tulevien maakuntien työkalupakkia. Maakuntauudistus on myös merkittävä maakuntaidentiteetin päivittämisprojekti, jossa kulttuuriympäristöt ovat tärkeitä identiteetin rakennusosia. Kulttuuriympäristöihin liittyy potentiaalia alueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin vahvistamisessa sekä kehittämisessä.

Hankkeessa tunnistetut kuusi kulttuuriympäristöihin liittyvää maakuntien voimavaratekijää: elinvoima, hyvinvointi, osaaminen ja asiantuntijuus, paikalliset toimijat ja asukkaat, kulttuuriympäristötieto sekä yhteistyö. Näiden täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää, että kulttuuriympäristöasioiden hoito ymmärretään osaksi muita maakunnan tehtäviä ja kriittisenä menestystekijänä koko maakuntauudistukselle. Onnistuminen edellyttää myös kulttuuriympäristöä koskevien resurssien ja asiantuntemuksen varmistamista. Hankkeen konkreettiset suositukset liittyvät muun muassa kulttuuriympäristöjen rooliin koko maakunnan päätöksentekoa läpileikkaavana teemana, kulttuuriympäristön yhteistyöryhmiin sekä maakuntiin nimettävien kulttuuriympäristövastaavien tarpeeseen.

Hankkeen loppuraportti: Kulttuuriympäristöstä elinvoimaa ja hyvinvointia maakuntiin, ympäristöministeriön raportteja 15/2018

Ympäristöministeriön uutinen aiheesta: http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Raportti__Kulttuuriymparistot_lisaavat_m(46702)

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen