Raportti: Kulttuuriympäristöt lisäävät maakuntien elinvoimaa ja hyvinvointia

MDI:n ympäristöministeriölle tekemässä hankkeessa tunnistettiin kuusi kulttuuriympäristöihin liittyvää voimavaratekijää, jotka voivat vauhdittaa maakuntien myönteistä kehitystä. Hankkeen havaintojen perusteella kulttuuriympäristön edistämistehtävät ovat olennainen osa tulevien maakuntien työkalupakkia. Maakuntauudistus on myös merkittävä maakuntaidentiteetin päivittämisprojekti, jossa kulttuuriympäristöt ovat tärkeitä identiteetin rakennusosia. Kulttuuriympäristöihin liittyy potentiaalia alueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin vahvistamisessa sekä kehittämisessä.

Hankkeessa tunnistetut kuusi kulttuuriympäristöihin liittyvää maakuntien voimavaratekijää: elinvoima, hyvinvointi, osaaminen ja asiantuntijuus, paikalliset toimijat ja asukkaat, kulttuuriympäristötieto sekä yhteistyö. Näiden täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää, että kulttuuriympäristöasioiden hoito ymmärretään osaksi muita maakunnan tehtäviä ja kriittisenä menestystekijänä koko maakuntauudistukselle. Onnistuminen edellyttää myös kulttuuriympäristöä koskevien resurssien ja asiantuntemuksen varmistamista. Hankkeen konkreettiset suositukset liittyvät muun muassa kulttuuriympäristöjen rooliin koko maakunnan päätöksentekoa läpileikkaavana teemana, kulttuuriympäristön yhteistyöryhmiin sekä maakuntiin nimettävien kulttuuriympäristövastaavien tarpeeseen.

Hankkeen loppuraportti: Kulttuuriympäristöstä elinvoimaa ja hyvinvointia maakuntiin, ympäristöministeriön raportteja 15/2018

Ympäristöministeriön uutinen aiheesta: http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Raportti__Kulttuuriymparistot_lisaavat_m(46702)