Porvoon kaupungin kulttuuriohjelma tehdään monialaisessa yhteistyössä

MDI toteuttaa Porvoon kaupungille kulttuuriohjelman yhdessä Porvoon kaupungin ja MDI:n kumppanin Krista Petäjäjärven kanssa. Tarkoituksena on muodostaa yhteinen visio ja konkreettinen toimenpideohjelma porvoolaisen kulttuurin kehittämiselle vuoteen 2030 saakka ja rakentaa yhteistä ymmärrystä porvoolaisen kulttuurin kasvavasta painoarvosta osana kaupungin identiteettiä ja vetovoimaisuutta.

Ohjelmatyöllä vahvistetaan monialaista yhteistyötä, tuetaan päättäjäviestintää sekä tuodaan näkyviin porvoolaisen kulttuurin monialainen ja moniääninen toimijajoukko. Työssä laaditaan Porvoon kulttuuritoiminnasta nykytilan kuvaus, järjestetään työpajoja laajasti eri toimijoille sekä kerätään aineistoa haastatteluiden ja kattavan kyselyn avulla.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen