Porvoon kaupungin kulttuuriohjelma tehdään monialaisessa yhteistyössä

MDI toteuttaa Porvoon kaupungille kulttuuriohjelman yhdessä Porvoon kaupungin ja MDI:n kumppanin Krista Petäjäjärven kanssa. Tarkoituksena on muodostaa yhteinen visio ja konkreettinen toimenpideohjelma porvoolaisen kulttuurin kehittämiselle vuoteen 2030 saakka ja rakentaa yhteistä ymmärrystä porvoolaisen kulttuurin kasvavasta painoarvosta osana kaupungin identiteettiä ja vetovoimaisuutta.

Ohjelmatyöllä vahvistetaan monialaista yhteistyötä, tuetaan päättäjäviestintää sekä tuodaan näkyviin porvoolaisen kulttuurin monialainen ja moniääninen toimijajoukko. Työssä laaditaan Porvoon kulttuuritoiminnasta nykytilan kuvaus, järjestetään työpajoja laajasti eri toimijoille sekä kerätään aineistoa haastatteluiden ja kattavan kyselyn avulla.