Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi käynnistyy

MDI arvioi Pohjois-Suomen alueen neljän maakunnan (Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa) maakuntaohjelmat. Arvioinnissa selvitetään kunkin maakuntaohjelman tuloksellisuus ja vaikuttavuus, tulosten ja vaikutusten saavuttamista tukeneet ja haitanneet tekijät sekä arvioinnin tekijöiden näkemykset siitä, miten tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta voitaisiin parantaa. Maakuntaohjelmien 2018–2021 ulkoinen arviointi tukee ja ohjaa uusien maakuntaohjelmien valmistelua ja on osa lakisääteistä prosessia. Lisäksi maakuntaohjelmien yhteistyössä toteutettu arviointi mahdollistaa hyvien käytäntöjen jakamisen eri maakuntaliittojen välillä.

Arvioinnissa kerätään tietoa maakunnittaisilla dokumenttianalyyseillä, sidosryhmäkyselyillä, haastatteluilla ja työpajoissa. Arviointi tehdään kaikille neljälle maakunnalle yhteisellä tavalla, mutta tulokset raportoidaan maakunnittain. Arviointi valmistuu syksyllä 2020, ja tavoitteena on antaa tietoa muuttuneen toimintaympäristön vaikutuksista maakuntaohjelmien toteutumiseen.