Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi käynnistyy

MDI arvioi Pohjois-Suomen alueen neljän maakunnan (Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa) maakuntaohjelmat. Arvioinnissa selvitetään kunkin maakuntaohjelman tuloksellisuus ja vaikuttavuus, tulosten ja vaikutusten saavuttamista tukeneet ja haitanneet tekijät sekä arvioinnin tekijöiden näkemykset siitä, miten tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta voitaisiin parantaa. Maakuntaohjelmien 2018–2021 ulkoinen arviointi tukee ja ohjaa uusien maakuntaohjelmien valmistelua ja on osa lakisääteistä prosessia. Lisäksi maakuntaohjelmien yhteistyössä toteutettu arviointi mahdollistaa hyvien käytäntöjen jakamisen eri maakuntaliittojen välillä.

Arvioinnissa kerätään tietoa maakunnittaisilla dokumenttianalyyseillä, sidosryhmäkyselyillä, haastatteluilla ja työpajoissa. Arviointi tehdään kaikille neljälle maakunnalle yhteisellä tavalla, mutta tulokset raportoidaan maakunnittain. Arviointi valmistuu syksyllä 2020, ja tavoitteena on antaa tietoa muuttuneen toimintaympäristön vaikutuksista maakuntaohjelmien toteutumiseen.

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous

Kainuun kuntien puu- ja hybridirakentamisen strategiat ovat valmistuneet monipuolisen selvitystyön tuloksena. Kuntakohtaisissa strategioissa sisällöllisiä teemoja ovat muun muassa metsätalouden ja biotalouden edistäminen, kunnan vihreän siirtymän tukeminen ja osaamisen kehittäminen. Seuraavaksi strategiat etenevät kuntien päätöksentekoon.

Lue lisää Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous