Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden tilannekuva selvitetään

Pohjois-Karjala on perinteisesti kärsinyt muuta maata korkeammasta työttömyydestä. Koronakriisistä seuranneiden lomautusten myötä työttömien osuus työvoimasta nousi heinäkuun 2020 lopussa 18,2 prosenttiin. Tästä huolimatta maakunnassa on isoja kunta- ja toimialakohtaisia vaihteluja, ja osaavan työvoiman saatavuudesta on paikoitellen pulaa.

MDI tekee loppuvuoden 2020 aikana Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen toimeksiannosta selvityksen, jossa 1) laaditaan nykytila-analyysi yritysten ja julkisen sektorin työvoimatarpeista sekä saatavilla olevasta työvoimasta, 2) kuvataan kymmenen keskeisintä muutostrendiä, jotka vaikuttavat Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden tilanteeseen, 3) laaditaan ennusteet työvoimatarpeista sekä työvoimasta vuoteen 2025 ja vuoteen 2030, sekä 4) kootaan toimenpide-ehdotukset työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Selvitys toteutetaan osana KasvuPOK-hanketta, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen