Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden tilannekuva selvitetään

Pohjois-Karjala on perinteisesti kärsinyt muuta maata korkeammasta työttömyydestä. Koronakriisistä seuranneiden lomautusten myötä työttömien osuus työvoimasta nousi heinäkuun 2020 lopussa 18,2 prosenttiin. Tästä huolimatta maakunnassa on isoja kunta- ja toimialakohtaisia vaihteluja, ja osaavan työvoiman saatavuudesta on paikoitellen pulaa.

MDI tekee loppuvuoden 2020 aikana Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen toimeksiannosta selvityksen, jossa 1) laaditaan nykytila-analyysi yritysten ja julkisen sektorin työvoimatarpeista sekä saatavilla olevasta työvoimasta, 2) kuvataan kymmenen keskeisintä muutostrendiä, jotka vaikuttavat Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden tilanteeseen, 3) laaditaan ennusteet työvoimatarpeista sekä työvoimasta vuoteen 2025 ja vuoteen 2030, sekä 4) kootaan toimenpide-ehdotukset työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Selvitys toteutetaan osana KasvuPOK-hanketta, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne