Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden tilannekuva selvitetään

Pohjois-Karjala on perinteisesti kärsinyt muuta maata korkeammasta työttömyydestä. Koronakriisistä seuranneiden lomautusten myötä työttömien osuus työvoimasta nousi heinäkuun 2020 lopussa 18,2 prosenttiin. Tästä huolimatta maakunnassa on isoja kunta- ja toimialakohtaisia vaihteluja, ja osaavan työvoiman saatavuudesta on paikoitellen pulaa.

MDI tekee loppuvuoden 2020 aikana Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen toimeksiannosta selvityksen, jossa 1) laaditaan nykytila-analyysi yritysten ja julkisen sektorin työvoimatarpeista sekä saatavilla olevasta työvoimasta, 2) kuvataan kymmenen keskeisintä muutostrendiä, jotka vaikuttavat Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden tilanteeseen, 3) laaditaan ennusteet työvoimatarpeista sekä työvoimasta vuoteen 2025 ja vuoteen 2030, sekä 4) kootaan toimenpide-ehdotukset työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Selvitys toteutetaan osana KasvuPOK-hanketta, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa