Ohjaus2020-hanke pureutuu valtion ohjaukseen

Valtioneuvoston kanslian tilaama hanke Valtion ohjaus 2020 -luvulla tuottaa kokonaiskuvan valtion ohjaustoiminnan kehityksestä ja nykytilasta Suomessa sen yhteiskunnallisessa kontekstissa. Tutkimuksessa tuotetaan tietoa ja käydään vuoropuhelua, joka tukee suomalaista ohjauspoliittista keskustelua.Tutkimuksen tavoitteena on kuvata, millaisia peruspiirteitä liittyy ohjaukseen eri sektoreilla ja erilaisissa politiikkatavoitteissa ja miten ylikansallinen sääntelyjärjestelmä siihen vaikuttaa.

Valtion ohjausjärjestelmä ja sen työkalut ovat jatkuvassa muutoksessa, ja Suomessa kokonaisvaltaista tarkastelua valtion ohjauksen nykytilasta ja haasteista yhteiskunnan ja hallinnon toimintatapojen muutoksessa ei ole viime aikoina tehty. Systeemistä muutosta ei saada aikaiseksi sektoreittain rakentuvien toimintatapojen kautta ja vain perinteisten säädös- ja resurssiohjauksen keinoin, vaan niiden ohjaaminen vaatii kokonaisvaltaista näkemystä sekä erilaisia ohjauskeinoja ja niiden yhdistelmiä. Myös kansainvälisistä esimerkeistä oppiminen on tärkeä osa systeemisen ohjauksen suuntaan siirtymistä.

Hankkeessa tuotetaan kokonaiskuva valtion ohjaustoiminnan kehityksestä ja nykytilasta Suomessa sen yhteiskunnallisessa kontekstissa kirjallisuuskatsauksen, työpajojen ja tilanneanalyysin pohjalta. MDI toteuttaa selvityshanketta yhdessä Vaasan yliopiston, Demos Helsingin ja Frisky & Anjoyn kanssa. Hankkeen toteutusaika on 02/2020–02/2021.

Tutustu päivittyvään hankkeen sivuun: mdi.fi/ohjaus2020

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen