Myös seutukaupungit kaupungistuvat: “Pieni kaupungistuminen” -ilmiön taustalla kaupunkien sisäinen muuttoliike ja maahanmuutto

MDI toteutti Seutukaupunkiverkostolle Pieni kaupungistuminen -selvityksen, jossa tarkasteltiin väestönkehitystä ja väestönkehityksen muodostumisen dynamiikkaa 56 seutukaupungissa ja seutukaupungin sisällä. Tarkastelu perustui Tilastokeskuksen tilastoaineistojen analyysiin ja kuntien eri osa-alueiden luokitteluun alueen kaupunkimaisuuden perusteella. Seutukaupungit ovat 56:n hyvin eri kokoisen kaupungin ryhmä, joita yhdistää asema paikalliskeskuksena.

Esimerkiksi Savonlinna kuuluu seutukaupunkeihin. Kuva: Aleksi Koivisto.

2010-luvun väestönkehityksen trendit ja kaupungistuminen ovat tarkoittaneet suurimmassa osassa seutukaupunkeja väestön vähenemistä. Erityisesti nuorten muuttoliike kaupunkeihin koulutuksen, mutta myös työn perässä yhdistettynä iäkkääseen väestöön ja laskeneeseen syntyvyyteen on haastanut monen seutukaupungin väestönkehityksen. 

Laajempi seutukaupunkien 2010-luvun väestönkehityksen ja väestönkehityksen taustojen tarkastelu paljastaa kuitenkin moninaisemman kuvan seutukaupunkien kehityksestä kaupungistuvassa Suomessa. Seutukaupunkien ryhmään mahtui 2010-luvulla sekä kasvavia, sinnitteleviä, supistuvia ja voimakkaasti supistuvia kaupunkeja, joissa jokaisessa kehityksen taustalla ovat eri tavoin vaikuttavat väestönkehityksen osatekijät. 

Seutukaupunkien sisällä toteutuneen väestönkehityksen tarkastelu paljasti laajemman kaupungistumisen megatrendin taakse jääneen ilmiön: “pienen kaupungistumisen”, jolla viitataan seutukaupunkien kaupungistumiseen tai taajamoitumiseen; jossa seutukaupunkien ydinalueiden väestöllinen merkitys korostuu. Selvityksen perusteella 50 seutukaupungissa 56:sta seutukaupungista keskustaajamien väestönkehitys oli muuta kaupunkia vahvempaa, ja muutamassa supistuvassa seutukaupungissa oli yhä kasvava keskustaajama. Seutukaupunkien pientä kaupungistumista selittävät etenkin kunnan sisällä tapahtuva muuttoliike sekä muuttoliike ulkomailta. Toisaalta selvityksessä havaittiin, että erityisesti maaseutumaiset alueet saavat keskustaajamista poiketen muuttovoittoa yli 25-vuotiaista muuttajista. 

Selvityksen tulokset tarjoavat uusia näkökulmia esimerkiksi rakennuttamiseen sekä asumisen ratkaisuihin ja tarpeisiin seutukaupungeissa. Laajemmin selvitys monipuolistaa kuvaa seutukaupunkien asemasta kaupungistuvassa Suomessa ja esittää myös näkökulmia seutukaupunkien tulevan kehityksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Materiaalit

Tiedote: Seutukaupungeissa väestö keskittyy -keskustat vetovoimaisia

Selvitys: Pieni kaupungistuminen – Seutukaupunkien sisäisen kehityksen tarkastelu 2010-luvulla

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne