Myös seutukaupungit kaupungistuvat: “Pieni kaupungistuminen” -ilmiön taustalla kaupunkien sisäinen muuttoliike ja maahanmuutto

MDI toteutti Seutukaupunkiverkostolle Pieni kaupungistuminen -selvityksen, jossa tarkasteltiin väestönkehitystä ja väestönkehityksen muodostumisen dynamiikkaa 56 seutukaupungissa ja seutukaupungin sisällä. Tarkastelu perustui Tilastokeskuksen tilastoaineistojen analyysiin ja kuntien eri osa-alueiden luokitteluun alueen kaupunkimaisuuden perusteella. Seutukaupungit ovat 56:n hyvin eri kokoisen kaupungin ryhmä, joita yhdistää asema paikalliskeskuksena.

Esimerkiksi Savonlinna kuuluu seutukaupunkeihin. Kuva: Aleksi Koivisto.

2010-luvun väestönkehityksen trendit ja kaupungistuminen ovat tarkoittaneet suurimmassa osassa seutukaupunkeja väestön vähenemistä. Erityisesti nuorten muuttoliike kaupunkeihin koulutuksen, mutta myös työn perässä yhdistettynä iäkkääseen väestöön ja laskeneeseen syntyvyyteen on haastanut monen seutukaupungin väestönkehityksen. 

Laajempi seutukaupunkien 2010-luvun väestönkehityksen ja väestönkehityksen taustojen tarkastelu paljastaa kuitenkin moninaisemman kuvan seutukaupunkien kehityksestä kaupungistuvassa Suomessa. Seutukaupunkien ryhmään mahtui 2010-luvulla sekä kasvavia, sinnitteleviä, supistuvia ja voimakkaasti supistuvia kaupunkeja, joissa jokaisessa kehityksen taustalla ovat eri tavoin vaikuttavat väestönkehityksen osatekijät. 

Seutukaupunkien sisällä toteutuneen väestönkehityksen tarkastelu paljasti laajemman kaupungistumisen megatrendin taakse jääneen ilmiön: “pienen kaupungistumisen”, jolla viitataan seutukaupunkien kaupungistumiseen tai taajamoitumiseen; jossa seutukaupunkien ydinalueiden väestöllinen merkitys korostuu. Selvityksen perusteella 50 seutukaupungissa 56:sta seutukaupungista keskustaajamien väestönkehitys oli muuta kaupunkia vahvempaa, ja muutamassa supistuvassa seutukaupungissa oli yhä kasvava keskustaajama. Seutukaupunkien pientä kaupungistumista selittävät etenkin kunnan sisällä tapahtuva muuttoliike sekä muuttoliike ulkomailta. Toisaalta selvityksessä havaittiin, että erityisesti maaseutumaiset alueet saavat keskustaajamista poiketen muuttovoittoa yli 25-vuotiaista muuttajista. 

Selvityksen tulokset tarjoavat uusia näkökulmia esimerkiksi rakennuttamiseen sekä asumisen ratkaisuihin ja tarpeisiin seutukaupungeissa. Laajemmin selvitys monipuolistaa kuvaa seutukaupunkien asemasta kaupungistuvassa Suomessa ja esittää myös näkökulmia seutukaupunkien tulevan kehityksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Materiaalit

Tiedote: Seutukaupungeissa väestö keskittyy -keskustat vetovoimaisia

Selvitys: Pieni kaupungistuminen – Seutukaupunkien sisäisen kehityksen tarkastelu 2010-luvulla

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa