Miten osaajat liikkuvat alueilla? – Selvitys ja tietopalvelu kuvaavat, miten ammatilliselta toiselta asteelta ja korkea-asteelta valmistuneet sijoittuvat työmarkkinoille ja alueille

Sitran ja MDI:n toteuttamassa selvityksessä Miten osaajat liikkuvat alueilla? tarkastellaan ammatilliselta toiselta asteelta ja korkea-asteelta valmistuneiden sijoittumista työmarkkinoille ja alueille. Sitran verkkopalvelussa koulutustason ja elinvoiman tunnuslukuja voi tarkastella sekä kunnittain että maa- ja seutukunnittain.

Selvityksessä jokaisen maakunnan koulutusprofiili koostuu alueen koulutusrakenteesta, väestön koulutustasosta sekä kyvystä työllistää maakunnasta valmistuneita ja houkutella muiden maakuntien osaajia alueelleen.

Johtava asiantuntija Timo Aro esittää selvityksestä viisi kokoavaa nostoa:

  1. Alueelliset koulutuserot ovat suuret, ja ne ovat säilyneet alueiden välillä.
  2. Ammatillisen toisen asteen suorittaneet ovat ”kotiseutu-uskollisia”, mikä on kriittinen tekijä alueiden työvoimatarpeiden kannalta.
  3. Työmarkkinoille sijoittuminen on verrannollinen koulutustasoon.
  4. Uusimaa hyötyy merkittävästi koulutettujen ja osaajien aivovuodosta muusta maasta.
  5. Koulutuksen alueellinen tasa-arvo ei toteudu täysimääräisesti kaikilla koulutusasteilla.

Selvityksen tiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen tietokantoihin sekä Opetushallituksen Vipunen-tilastopalveluun. Tietoja on täydennetty kuuden yliopistokaupungin sijoittumistietojen osalta Tilastokeskuksen erillisaineistolla.

Selvitykseen liittyvässä muistiossa Osaajien riittävyys alueilla – Neljän erilaisen alueen esimerkit tarkastellaan yksityiskohtaisemmin Pirkanmaan maakunnan, Raahen seutukunnan, Seinäjoen ja Ilmajoen alueen sekä Ylä-Savon seutukunnan lähestymistä osaajapulaan.

Selvitys täydentää vuonna 2020 julkaistua Mille väestölle? -selvitystä.

Materiaalit

Julkaisu: Miten osaajat liikkuvat alueilla
Tietopalvelu: Koulutustaso alueilla
Sitran uutinen: Koulutetut muuttavat toisten osaajien perässä – alueiden kannattaa pitää valmistuneista kiinni

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Timo Aro
p. 045 657 7890
timo.aro@mdi.fi

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous

Kainuun kuntien puu- ja hybridirakentamisen strategiat ovat valmistuneet monipuolisen selvitystyön tuloksena. Kuntakohtaisissa strategioissa sisällöllisiä teemoja ovat muun muassa metsätalouden ja biotalouden edistäminen, kunnan vihreän siirtymän tukeminen ja osaamisen kehittäminen. Seuraavaksi strategiat etenevät kuntien päätöksentekoon.

Lue lisää Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous