Miten osaajat liikkuvat alueilla? – Selvitys ja tietopalvelu kuvaavat, miten ammatilliselta toiselta asteelta ja korkea-asteelta valmistuneet sijoittuvat työmarkkinoille ja alueille

Sitran ja MDI:n toteuttamassa selvityksessä Miten osaajat liikkuvat alueilla? tarkastellaan ammatilliselta toiselta asteelta ja korkea-asteelta valmistuneiden sijoittumista työmarkkinoille ja alueille. Sitran verkkopalvelussa koulutustason ja elinvoiman tunnuslukuja voi tarkastella sekä kunnittain että maa- ja seutukunnittain.

Selvityksessä jokaisen maakunnan koulutusprofiili koostuu alueen koulutusrakenteesta, väestön koulutustasosta sekä kyvystä työllistää maakunnasta valmistuneita ja houkutella muiden maakuntien osaajia alueelleen.

Johtava asiantuntija Timo Aro esittää selvityksestä viisi kokoavaa nostoa:

  1. Alueelliset koulutuserot ovat suuret, ja ne ovat säilyneet alueiden välillä.
  2. Ammatillisen toisen asteen suorittaneet ovat ”kotiseutu-uskollisia”, mikä on kriittinen tekijä alueiden työvoimatarpeiden kannalta.
  3. Työmarkkinoille sijoittuminen on verrannollinen koulutustasoon.
  4. Uusimaa hyötyy merkittävästi koulutettujen ja osaajien aivovuodosta muusta maasta.
  5. Koulutuksen alueellinen tasa-arvo ei toteudu täysimääräisesti kaikilla koulutusasteilla.

Selvityksen tiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen tietokantoihin sekä Opetushallituksen Vipunen-tilastopalveluun. Tietoja on täydennetty kuuden yliopistokaupungin sijoittumistietojen osalta Tilastokeskuksen erillisaineistolla.

Selvitykseen liittyvässä muistiossa Osaajien riittävyys alueilla – Neljän erilaisen alueen esimerkit tarkastellaan yksityiskohtaisemmin Pirkanmaan maakunnan, Raahen seutukunnan, Seinäjoen ja Ilmajoen alueen sekä Ylä-Savon seutukunnan lähestymistä osaajapulaan.

Selvitys täydentää vuonna 2020 julkaistua Mille väestölle? -selvitystä.

Materiaalit

Julkaisu: Miten osaajat liikkuvat alueilla
Tietopalvelu: Koulutustaso alueilla
Sitran uutinen: Koulutetut muuttavat toisten osaajien perässä – alueiden kannattaa pitää valmistuneista kiinni

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Timo Aro
p. 045 657 7890
timo.aro@mdi.fi

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne