MDI:llä on käynnistynyt Varsinais-Suomen Tehostettu työnvälitys -palvelun arviointi- ja vaikuttavuustutkimus

MDI ja Melkior toteuttavat yhteistyössä tutkimuksen, jossa arvioidaan Varsinais-Suomen tehostetun työnvälityspalvelun tuloksia ja vaikutuksia suhteessa palveluun käytettyyn panostukseen. Arvioinnin keskeisin kysymys on, onko ostopalvelu yhdessä TE-toimiston oman työn kanssa tehostanut työnvälitystoimintaa.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto päättivät kokeilla julkisen työnvälityksen lisäresursointia ostopalvelun avulla, jossa TE-toimiston oman työnvälityksen rinnalla on toiminut ulkopuoliselta palveluntuottajalta hankittu työnvälityspalvelu. Varsinais-Suomessa on ollut viime vuosina käynnissä voimakas positiivinen rakennemuutos erityisesti meri- ja autoteollisuuden aloilla, mikä on heijastunut vahvasti alueen työmarkkinoille ja työvoiman kysyntään. Työnvälityspalvelun tavoitteena onkin ollut työnvälityksen tehostaminen.

Työssä tutkitaan kevään ja syksyn aikana, miten palvelu on tehostanut palveluun ohjattujen työnhakijoiden työnvälitystä, mikä on ollut toimintamallin tuoma lisäarvo verrattuna TE-toimiston työnvälityksen ”tavalliseen” toimintamalliin, miten palvelu on toiminut työnantajapalveluna ja mitkä ovat palvelun keskeisiä tuloksia ja vaikutuksia sekä oppeja jatkon kannalta. Työ valmistuu syksyllä 2020.