MDI:llä on käynnistynyt Varsinais-Suomen Tehostettu työnvälitys -palvelun arviointi- ja vaikuttavuustutkimus

MDI ja Melkior toteuttavat yhteistyössä tutkimuksen, jossa arvioidaan Varsinais-Suomen tehostetun työnvälityspalvelun tuloksia ja vaikutuksia suhteessa palveluun käytettyyn panostukseen. Arvioinnin keskeisin kysymys on, onko ostopalvelu yhdessä TE-toimiston oman työn kanssa tehostanut työnvälitystoimintaa.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto päättivät kokeilla julkisen työnvälityksen lisäresursointia ostopalvelun avulla, jossa TE-toimiston oman työnvälityksen rinnalla on toiminut ulkopuoliselta palveluntuottajalta hankittu työnvälityspalvelu. Varsinais-Suomessa on ollut viime vuosina käynnissä voimakas positiivinen rakennemuutos erityisesti meri- ja autoteollisuuden aloilla, mikä on heijastunut vahvasti alueen työmarkkinoille ja työvoiman kysyntään. Työnvälityspalvelun tavoitteena onkin ollut työnvälityksen tehostaminen.

Työssä tutkitaan kevään ja syksyn aikana, miten palvelu on tehostanut palveluun ohjattujen työnhakijoiden työnvälitystä, mikä on ollut toimintamallin tuoma lisäarvo verrattuna TE-toimiston työnvälityksen ”tavalliseen” toimintamalliin, miten palvelu on toiminut työnantajapalveluna ja mitkä ovat palvelun keskeisiä tuloksia ja vaikutuksia sekä oppeja jatkon kannalta. Työ valmistuu syksyllä 2020.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa