MDI:llä on käynnistynyt Varsinais-Suomen Tehostettu työnvälitys -palvelun arviointi- ja vaikuttavuustutkimus

MDI ja Melkior toteuttavat yhteistyössä tutkimuksen, jossa arvioidaan Varsinais-Suomen tehostetun työnvälityspalvelun tuloksia ja vaikutuksia suhteessa palveluun käytettyyn panostukseen. Arvioinnin keskeisin kysymys on, onko ostopalvelu yhdessä TE-toimiston oman työn kanssa tehostanut työnvälitystoimintaa.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto päättivät kokeilla julkisen työnvälityksen lisäresursointia ostopalvelun avulla, jossa TE-toimiston oman työnvälityksen rinnalla on toiminut ulkopuoliselta palveluntuottajalta hankittu työnvälityspalvelu. Varsinais-Suomessa on ollut viime vuosina käynnissä voimakas positiivinen rakennemuutos erityisesti meri- ja autoteollisuuden aloilla, mikä on heijastunut vahvasti alueen työmarkkinoille ja työvoiman kysyntään. Työnvälityspalvelun tavoitteena onkin ollut työnvälityksen tehostaminen.

Työssä tutkitaan kevään ja syksyn aikana, miten palvelu on tehostanut palveluun ohjattujen työnhakijoiden työnvälitystä, mikä on ollut toimintamallin tuoma lisäarvo verrattuna TE-toimiston työnvälityksen ”tavalliseen” toimintamalliin, miten palvelu on toiminut työnantajapalveluna ja mitkä ovat palvelun keskeisiä tuloksia ja vaikutuksia sekä oppeja jatkon kannalta. Työ valmistuu syksyllä 2020.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen