MDI vastasi kaupunkikehittämisen päivästä Citizen*shipissä

Kotkassa järjestettiin 11.–12.5.2017 kaupunkikehittämisen foorumi Citizen*ship, joka kokosi toistasataa kaupunkikehittämisen asiantuntijaa eri puolelta Suomea. Foorumi toi ajatuksia ja toimenpide-ehdotuksia yhteiselle kansalliselle kehittämispolitiikalle, erityisesti kaupunkien välisten vyöhykkeiden kehittämiselle sekä konkreettisia käytännön vinkkejä kaupunkien kehittäjille. MDI vastasi ensimmäisenä päivänä osittain puheenjohtajuudesta sekä toisen päivän toteuttamisesta.

Toisena päivänä taivuteltiin erityisesti vertaisoppimisen vipuvartta, kun kaupunkikehittäjät etsivät yhdessä ratkaisuja visaisimpiin ajankohtaisiin kaupunkikehittämisen kysymyksiin kuudessa teemassa. Erityisesti pohdittiin, miten kaupunkien asukkaat toimivat myös kaupunkien kehittäjinä ja miten kaupunki muuttuu alustaksi erilaiselle kehittämiselle. Ennakkoluulottomat kaupunkikehittämisen esimerkit Suomesta ja eri puolilta maailmaa rohkaisivat kokeilemaan uusia tapoja toimia. Kansainvälinen foorumi ideoitiin, kehitettiin ja toteutettiin yhteistyössä MDI:n, Kotkan kaupungin, Työ- ja elinkeinoministeriön sekä kehitysyhtiö Cursorin kanssa.

Citizen*shipin aineistot ovat saatavilla sivulta www.kotka.fi/citizenship

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa