MDI tuotti ruotsalaiselle Tillväxtanalysille taustatutkimuksen investointien edistämisestä Kotka-Haminan seudulla

Tillväxtanalys kartoitti kokemuksia neljän investointiprosessin edistämisestä Ruotsissa ja Suomessa. MDI toi tutkimukseen kansainvälisen näkökulman ja selvitti toimeksiantona, miten Suomessa toimittiin Northvolt-akkutehtaan investoinnin edistämiseksi Kotka-Hamina seudulle. Taustatutkimuksen tarkoituksena oli valottaa Suomen investointien houkuttelu- ja edistämisstrategiaa ja -järjestelmää.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten ja millaiset organisaatiot Suomessa osallistuivat työhön ja kuinka yhteistyö sujui kansallisella ja paikallisella tasolla. Kotka-Haminan seudulla tunnistettiin seuraavia menestystekijöitä:

  • Finpro toimi proaktiivisesti.
  • Team Finland kykeni tunnistamaan nopeasti uudet hankkeet valtion ja paikallisten toimijoiden verkostosta johtuen.
  • Business Finlandin rooli tunnettiin ja toimijat arvostivat BF:n tarjoamaa tietoa.
  • Kolmoiskierreyhteistyö yksityisen, julkisen ja akateemisen sektorin välillä oli sujuvaa ja nopeaa
  • Kotka-Haminan alueen ja kansallisen tason toimijoilla oli jo kokemusta hyvästä yhteistyöstä houkutellessaan suuria ulkomaisia ​​yrityksiä.
  • Paikallinen kehitysyhtiö oli läsnä ja sillä oli selkeä vastuu paikallisesta toiminnasta.
  • Vaikka Northvolt ei vielä investoinut Kotka-Haminan seudulle, on tämän casen kautta tehty vahvat pohjatyöt tuleville investoinneille.

Kotka-Haminan tutkimuksessa MDI haastattali tapauksessa mukana olleita toimijoita sekä selvitti taustoja saatavilla olevan dokumentaation pohjalta.

Lue lisää

Tillväxtanalys: We are in the business of trust – experience from four investment processes

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla