MDI tuotti ruotsalaiselle Tillväxtanalysille taustatutkimuksen investointien edistämisestä Kotka-Haminan seudulla

Tillväxtanalys kartoitti kokemuksia neljän investointiprosessin edistämisestä Ruotsissa ja Suomessa. MDI toi tutkimukseen kansainvälisen näkökulman ja selvitti toimeksiantona, miten Suomessa toimittiin Northvolt-akkutehtaan investoinnin edistämiseksi Kotka-Hamina seudulle. Taustatutkimuksen tarkoituksena oli valottaa Suomen investointien houkuttelu- ja edistämisstrategiaa ja -järjestelmää.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten ja millaiset organisaatiot Suomessa osallistuivat työhön ja kuinka yhteistyö sujui kansallisella ja paikallisella tasolla. Kotka-Haminan seudulla tunnistettiin seuraavia menestystekijöitä:

  • Finpro toimi proaktiivisesti.
  • Team Finland kykeni tunnistamaan nopeasti uudet hankkeet valtion ja paikallisten toimijoiden verkostosta johtuen.
  • Business Finlandin rooli tunnettiin ja toimijat arvostivat BF:n tarjoamaa tietoa.
  • Kolmoiskierreyhteistyö yksityisen, julkisen ja akateemisen sektorin välillä oli sujuvaa ja nopeaa
  • Kotka-Haminan alueen ja kansallisen tason toimijoilla oli jo kokemusta hyvästä yhteistyöstä houkutellessaan suuria ulkomaisia ​​yrityksiä.
  • Paikallinen kehitysyhtiö oli läsnä ja sillä oli selkeä vastuu paikallisesta toiminnasta.
  • Vaikka Northvolt ei vielä investoinut Kotka-Haminan seudulle, on tämän casen kautta tehty vahvat pohjatyöt tuleville investoinneille.

Kotka-Haminan tutkimuksessa MDI haastattali tapauksessa mukana olleita toimijoita sekä selvitti taustoja saatavilla olevan dokumentaation pohjalta.

Lue lisää

Tillväxtanalys: We are in the business of trust – experience from four investment processes

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa