MDI tuotti ruotsalaiselle Tillväxtanalysille taustatutkimuksen investointien edistämisestä Kotka-Haminan seudulla

Tillväxtanalys kartoitti kokemuksia neljän investointiprosessin edistämisestä Ruotsissa ja Suomessa. MDI toi tutkimukseen kansainvälisen näkökulman ja selvitti toimeksiantona, miten Suomessa toimittiin Northvolt-akkutehtaan investoinnin edistämiseksi Kotka-Hamina seudulle. Taustatutkimuksen tarkoituksena oli valottaa Suomen investointien houkuttelu- ja edistämisstrategiaa ja -järjestelmää.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten ja millaiset organisaatiot Suomessa osallistuivat työhön ja kuinka yhteistyö sujui kansallisella ja paikallisella tasolla. Kotka-Haminan seudulla tunnistettiin seuraavia menestystekijöitä:

  • Finpro toimi proaktiivisesti.
  • Team Finland kykeni tunnistamaan nopeasti uudet hankkeet valtion ja paikallisten toimijoiden verkostosta johtuen.
  • Business Finlandin rooli tunnettiin ja toimijat arvostivat BF:n tarjoamaa tietoa.
  • Kolmoiskierreyhteistyö yksityisen, julkisen ja akateemisen sektorin välillä oli sujuvaa ja nopeaa
  • Kotka-Haminan alueen ja kansallisen tason toimijoilla oli jo kokemusta hyvästä yhteistyöstä houkutellessaan suuria ulkomaisia ​​yrityksiä.
  • Paikallinen kehitysyhtiö oli läsnä ja sillä oli selkeä vastuu paikallisesta toiminnasta.
  • Vaikka Northvolt ei vielä investoinut Kotka-Haminan seudulle, on tämän casen kautta tehty vahvat pohjatyöt tuleville investoinneille.

Kotka-Haminan tutkimuksessa MDI haastattali tapauksessa mukana olleita toimijoita sekä selvitti taustoja saatavilla olevan dokumentaation pohjalta.

Lue lisää

Tillväxtanalys: We are in the business of trust – experience from four investment processes

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa