MDI tuotti ruotsalaiselle Tillväxtanalysille taustatutkimuksen investointien edistämisestä Kotka-Haminan seudulla

Tillväxtanalys kartoitti kokemuksia neljän investointiprosessin edistämisestä Ruotsissa ja Suomessa. MDI toi tutkimukseen kansainvälisen näkökulman ja selvitti toimeksiantona, miten Suomessa toimittiin Northvolt-akkutehtaan investoinnin edistämiseksi Kotka-Hamina seudulle. Taustatutkimuksen tarkoituksena oli valottaa Suomen investointien houkuttelu- ja edistämisstrategiaa ja -järjestelmää.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten ja millaiset organisaatiot Suomessa osallistuivat työhön ja kuinka yhteistyö sujui kansallisella ja paikallisella tasolla. Kotka-Haminan seudulla tunnistettiin seuraavia menestystekijöitä:

  • Finpro toimi proaktiivisesti.
  • Team Finland kykeni tunnistamaan nopeasti uudet hankkeet valtion ja paikallisten toimijoiden verkostosta johtuen.
  • Business Finlandin rooli tunnettiin ja toimijat arvostivat BF:n tarjoamaa tietoa.
  • Kolmoiskierreyhteistyö yksityisen, julkisen ja akateemisen sektorin välillä oli sujuvaa ja nopeaa
  • Kotka-Haminan alueen ja kansallisen tason toimijoilla oli jo kokemusta hyvästä yhteistyöstä houkutellessaan suuria ulkomaisia ​​yrityksiä.
  • Paikallinen kehitysyhtiö oli läsnä ja sillä oli selkeä vastuu paikallisesta toiminnasta.
  • Vaikka Northvolt ei vielä investoinut Kotka-Haminan seudulle, on tämän casen kautta tehty vahvat pohjatyöt tuleville investoinneille.

Kotka-Haminan tutkimuksessa MDI haastattali tapauksessa mukana olleita toimijoita sekä selvitti taustoja saatavilla olevan dokumentaation pohjalta.

Lue lisää

Tillväxtanalys: We are in the business of trust – experience from four investment processes