MDI tuki ja sparrasi Tampereen väestökasvun skenaarioita

Tampereen kaupungin strategiayksikkö on määritellyt yhteistyössä kaupungin politiikkatoimijoiden kanssa väestöskenaariot vuoteen 2030 ulottuvasta väestökasvusta. Tampereen kaupunki on tehnyt kolme erilaista väestökasvuskenaariota. Kasvuskenaariot on luotu kolmen vaihtoehtoisen kehityskulun mukaisesti, jotka ovat maltillinen kasvu, strategisen tavoitteen mukainen kasvu ja huima kasvu. Näiden skenaarioiden taustaksi MDI laati kaupunkitasoiset ikäryhmittäiset väestönkasvun skenaariot. Tämän jälkeen toteutettiin skenaarioihin pohjautuvat vaikutustarkastelut, jotka kohdistuivat talouteen, tilainvestointeihin ja tilojen perusparannuksiin sekä tarvittavan asuntorakentamisen määrään.