MDI tukee Raahea kasvustrategian laatimisessa

Raahen kaupunki on laatimassa kasvustrategiaa, joka asemoituu kaupunkistrategian ja hallintokuntien pitkän aikajänteen operatiivisen toiminnan väliin. Kaupunki on tilannut MDI:ltä kasvustrategian tueksi nykytila-analyysin sekä kolme eri kasvuskenaariota tulevaisuuden kaupunkikehittämiseen. Skenaarioilla on kolme suuntaa: supistuva, säilyttävä ja kasvava. Skenaarioiden aikajänne on vuoteen 2025. Skenaarioihin sisältyy palvelurakenteen kehityksen sekä kunta- ja aluetalouden kehityksen analyysi. Skenaarioiden lisäksi laaditaan konkreettisten toimenpiteiden polku toivottuihin skenaarioihin pääsemiseksi.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin