MDI sparraa Pohjois-Pohjanmaaan maaseudun kehittämissuunnitelman itsearviointia

MDI sparraa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusta alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman itsearviointiprosessia vuoden 2018 ajan. Prosessi käynnistettiin virallisesti Maaseutupäivät 2018-tilaisuudessa Oulussa 8-9.2, jolloin alueen hanketoimijat viritettiin itsearviointiin koulutuksen ja ryhmäkeskustelujen avulla. Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämissuunnitelman eteneminen ja tulokset tullaan käymään läpi painopisteittäin kevään ja syksyn aikana.