MDI selvitti rakennusperintöavustusten vaikutuksia

MDI toteutti ympäristöministeriölle Rakennusperintöavustusten vaikutusten arviointi -selvityshankkeen, jossa tarkasteltiin rakennusperintöavustusten kohdentumista, niiden vaikuttavuutta avustettavien kohteiden kuntoon ja käyttöön sekä taloudellista vaikuttavuutta avustuksen kohteena oleville rakennetuille ympäristöille sekä niiden sijaintialueille. Selvityksessä kartoitettiin, millaisiin kohteisiin ja käyttöön avustusmääräraha on jakaantunut. Aineistona hyödynnettiin ELY-keskusten ja Museoviraston tilastoaineistoja, sähköistä kyselyä ja haastatteluja.

Tulosten mukaan avustusten selkein lisäarvo syntyy kohteiden kunnostamisesta laadukkaammin ja oikea-aikaisesti. Avustuksilla saadaan lisäresursseja kulttuurihistoriallisten kohteiden ylläpitoon ja innostetaan rakennusten omistajia korjaamiseen. Kohteen omistajille taloudellisia vaikutuksia syntyy, kun kohteiden käyttöiät pitenevät, käyttökustannukset alenevat ja niiden taloudellinen arvo nousee. Lisäksi avustukset vaikuttavat jonkin verran korjausten toteuttajien ja materiaalin toimittajien liiketoimintaan. Keskeistä on kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja ympäristöjen säilyminen sekä mm. kohteiden ylläpitoon liittyvän osaamisen jatkuvuuden varmistaminen.

Koko raportin löydät täältä: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161334

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio