MDI selvitti rakennusperintöavustusten vaikutuksia

MDI toteutti ympäristöministeriölle Rakennusperintöavustusten vaikutusten arviointi -selvityshankkeen, jossa tarkasteltiin rakennusperintöavustusten kohdentumista, niiden vaikuttavuutta avustettavien kohteiden kuntoon ja käyttöön sekä taloudellista vaikuttavuutta avustuksen kohteena oleville rakennetuille ympäristöille sekä niiden sijaintialueille. Selvityksessä kartoitettiin, millaisiin kohteisiin ja käyttöön avustusmääräraha on jakaantunut. Aineistona hyödynnettiin ELY-keskusten ja Museoviraston tilastoaineistoja, sähköistä kyselyä ja haastatteluja.

Tulosten mukaan avustusten selkein lisäarvo syntyy kohteiden kunnostamisesta laadukkaammin ja oikea-aikaisesti. Avustuksilla saadaan lisäresursseja kulttuurihistoriallisten kohteiden ylläpitoon ja innostetaan rakennusten omistajia korjaamiseen. Kohteen omistajille taloudellisia vaikutuksia syntyy, kun kohteiden käyttöiät pitenevät, käyttökustannukset alenevat ja niiden taloudellinen arvo nousee. Lisäksi avustukset vaikuttavat jonkin verran korjausten toteuttajien ja materiaalin toimittajien liiketoimintaan. Keskeistä on kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja ympäristöjen säilyminen sekä mm. kohteiden ylläpitoon liittyvän osaamisen jatkuvuuden varmistaminen.

Koko raportin löydät täältä: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161334

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne