MDI selvittämässä sote-alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa

Osana sote- ja maakuntauudistusta kootaan sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta ja sen koordinointi perustettaviin maakuntiin. MDI osallistuu VN TEAS -hankkeeseen, jonka tavoitteena on hahmottaa maakuntien suunnittelemia järjestäytymismalleja sote-alan TKI-toiminnan osalta. Selvitys perustuu innovaatioekosysteemi-näkökulmaan, jossa alueen toimijoita ja niiden keskinäisiä suhteita analysoidaan systeemisenä kokonaisuutena. Tutkimushanketta vetää Forefront Oy ja siihen osallistuu MDI:n lisäksi NHG Consulting Oy. Työ käynnistyi tammikuussa 2018 ja valmistuu elokuussa 2019.

 

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa