MDI selvittämässä sote-alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa

Osana sote- ja maakuntauudistusta kootaan sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta ja sen koordinointi perustettaviin maakuntiin. MDI osallistuu VN TEAS -hankkeeseen, jonka tavoitteena on hahmottaa maakuntien suunnittelemia järjestäytymismalleja sote-alan TKI-toiminnan osalta. Selvitys perustuu innovaatioekosysteemi-näkökulmaan, jossa alueen toimijoita ja niiden keskinäisiä suhteita analysoidaan systeemisenä kokonaisuutena. Tutkimushanketta vetää Forefront Oy ja siihen osallistuu MDI:n lisäksi NHG Consulting Oy. Työ käynnistyi tammikuussa 2018 ja valmistuu elokuussa 2019.