MDI selvittää tulevaisuuden kuntaa

Valtiovarainministeriö on tilannut MDI:ltä taustaselvityksen valtioneuvoston Tulevaisuuden kunta -reformille. Kuntakysely on lähetetty 24. toukokuuta kaikkien Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille, joilta kerätään näkemyksiä tulevaisuuden kunnista. Kysely tavoittaa lähes 12 000 henkilöä. Vastaamisaikaa on kaksi viikkoa, ja kysely on auki tiistaihin 7.6.2016 klo 16 asti.

Tulevaisuuden kunnan tehtäviä, toimintaa, rahoitusta sekä asemaa ja roolia julkisen hallinnon kokonaisuudessa pohditaan tällä hetkellä kaikissa Suomen kunnissa. Tämän kyselyn tulokset toimivat reformin ja päätöksenteon tukena. Kyselyn lisäksi kuudessa kunnassa tai alueella ruoditaan teemoja yhteisissä fokusryhmäkeskusteluissa kesän aikana.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään lisäksi kolmessa valtioneuvoston kanslian tutkimus- ja selvityshankkeessa, jotka liittyvät aluehallinnon muutokseen, kaupunkiseutujen ja -vyöhykkeiden kehittämiseen sekä digitalisoituvaan maaseutuun ja sen muutokseen.