MDI selvittää seutukaupunkien elinvoimapalveluita maakuntauudistuksessa

Seutukaupungit ovat maakuntakeskuksia pienempiä talousalueensa keskuskaupunkeja tai keskuspareja, joilla on myös merkittävä rooli koko maan elinvoiman kannalta. Toimintaympäristön muutokset muokkaavat tällä hetkellä voimakkaasti kuntakenttää ja seutukaupunkeja. Maakuntauudistuksessa rakennetaan maakunnan ja kuntien välisiä rajapintoja ja työnjakoa, joilla tulee olemaan vaikutusta kuntien ja alueiden elinvoimaan. Valmistelutyötä on tehty kymmenissä, jopa sadoissa työryhmissä valtakunnallisesti ja maakunnissa ja työryhmien kokoonpano ja laajuus luonnollisesti vaihtelevat huomattavasti. Lisäksi toimintaympäristöä ravistelee myös koulutuksen valtakunnallinen reformi, jossa erityisesti toisen asteen ammatilliseen koulutukseen kohdistuu merkittäviä leikkauksia. Muutoksista johtuen seutukaupungit ovat päättäneet käynnistää ”Seutukaupungit osana tulevaisuuden elinvoimapalveluja” -selvityksen. Selvityksellä luodaan nopeassa tahdissa kesän ja syksyn aikana kokonaiskuva siitä, kuinka seutukaupungit näkyvät tulevien elinvoimapalvelujen suunnittelussa ja alustavissa visioissa eri maakunnissa ja valtakunnallisesti. Selvityksessä tunnistetaan maakuntauudistuksessa seutukaupunkien kannalta keskeiset elinvoimapalvelujen osa-alueet, jotka tulevat vaikuttamaan seutukaupunkien tarjoamiin elinvoimapalveluihin tai niiden tarpeeseen. Selvitys antaa laajan tietopohjan seutukaupungeille osallistua elinvoimapalvelujen muotoiluun niin maakunnan kuin valtakunnan tasoilla sekä tehdä päätöksiä omien elinvoimapalvelujen rooliin liittyen.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin