MDI selvittää Itä-Lapin kehittämistyön organisointia

Kuntien yhteinen kehittäminen, sen organisoitumisen muodot ja resurssit ovat muun maailman tavoin suuressa muutoksessa. Syys-lokakuussa MDI matkaa Itä-Lappiin ja perehtyy nykyiseen Kemijärven, Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen alueyhteistyön toimintamalliin, eli kuntayhtymään. MDI selvittää, miten alueyhteistyötä voidaan toteuttaa nykyistä joustavammin ja taloudellisemmin. Kehittämisvaihtoehtoja ovat nykyisen organisaatiomallin kehittäminen, rekisteröity yhdistys, yhtiömalli sekä toiminta ilman erillistä organisaatiota esimerkiksi kuntajohtajien yhteistyöryhmänä. Työssä huomioidaan Itä-Lapin alueelliset erityispiirteet ja tulevaisuuden mahdollisuudet sekä näistä nousevat kuntien välisen yhteistyön tarpeet.