MDI selvittää eri tyyppisten innovaatioekosysteemien ja -ympäristöjen syntyä ja menestystekijöitä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman selvitystyön tavoitteena on pureutua siihen, miten eri tyyppiset innovaatioekosysteemit ja -ympäristöt syntyvät, millainen rooli julkisella sektorilla on ollut niiden kehityksessä sekä millaisia menestystekijöitä niissä on tunnistettavissa ja toiminnasta on opittavissa tulevaisuutta varten. Muutoksessa olevan hallinnon sekä tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän johdosta yhä tärkeämmäksi on tullut ymmärtää ja tarkastella käytännön toimijoita, niiden kyvykkyyksiä ja verkostomaisen yhteistoiminnan dynamiikkaa.

TKI-toiminnan vaikuttavuus paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla riippuu kuitenkin lopulta toiminnan ja toimijoiden vuorovaikutuksen laadusta. Käytännössä tarkastelu kiinnitetään sote-, bio- ja kiertotalouden, luovan talouden sekä ict-alan mielenkiintoisiin esimerkkeihin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteistyössä. Selvitys tuottaa tietoa innovaatioekosysteemien ja -ympäristöjen kehittämiseksi.