MDI selvittää eri tyyppisten innovaatioekosysteemien ja -ympäristöjen syntyä ja menestystekijöitä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman selvitystyön tavoitteena on pureutua siihen, miten eri tyyppiset innovaatioekosysteemit ja -ympäristöt syntyvät, millainen rooli julkisella sektorilla on ollut niiden kehityksessä sekä millaisia menestystekijöitä niissä on tunnistettavissa ja toiminnasta on opittavissa tulevaisuutta varten. Muutoksessa olevan hallinnon sekä tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän johdosta yhä tärkeämmäksi on tullut ymmärtää ja tarkastella käytännön toimijoita, niiden kyvykkyyksiä ja verkostomaisen yhteistoiminnan dynamiikkaa.

TKI-toiminnan vaikuttavuus paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla riippuu kuitenkin lopulta toiminnan ja toimijoiden vuorovaikutuksen laadusta. Käytännössä tarkastelu kiinnitetään sote-, bio- ja kiertotalouden, luovan talouden sekä ict-alan mielenkiintoisiin esimerkkeihin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteistyössä. Selvitys tuottaa tietoa innovaatioekosysteemien ja -ympäristöjen kehittämiseksi.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne