MDI selvittää eri tyyppisten innovaatioekosysteemien ja -ympäristöjen syntyä ja menestystekijöitä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman selvitystyön tavoitteena on pureutua siihen, miten eri tyyppiset innovaatioekosysteemit ja -ympäristöt syntyvät, millainen rooli julkisella sektorilla on ollut niiden kehityksessä sekä millaisia menestystekijöitä niissä on tunnistettavissa ja toiminnasta on opittavissa tulevaisuutta varten. Muutoksessa olevan hallinnon sekä tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän johdosta yhä tärkeämmäksi on tullut ymmärtää ja tarkastella käytännön toimijoita, niiden kyvykkyyksiä ja verkostomaisen yhteistoiminnan dynamiikkaa.

TKI-toiminnan vaikuttavuus paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla riippuu kuitenkin lopulta toiminnan ja toimijoiden vuorovaikutuksen laadusta. Käytännössä tarkastelu kiinnitetään sote-, bio- ja kiertotalouden, luovan talouden sekä ict-alan mielenkiintoisiin esimerkkeihin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteistyössä. Selvitys tuottaa tietoa innovaatioekosysteemien ja -ympäristöjen kehittämiseksi.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio