MDI piirtämään tulevaisuuskuvaa Kotkan-Haminan seudulle

Käynnissä olevat megauudistukset ruoppaavat kuntakentän uuteen uskoon. Kotkan-Haminan seudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Cursor Oy on tilannut MDI:ltä tulevaisuusselvityksen, jonka keskeisenä tavoitteena on selvittää, miten Kotkan-Haminan seutu turvaa tulevaisuudessa parhaalla mahdollisella tavalla elinvoiman kehittämisen ja edunvalvonnan erityisesti seudun hallintorakenteiden näkökulmasta. Työ toteutetaan intensiivisenä prosessina, jossa perustan luo MDI:n kumppanina toimivan Perlaconin kuntatalouden nykytila-analyysi, minkä päälle MDI toteuttaa laajan, verkkopohjaisen kyselyn seudun kunnille, haastattelee keskeisimmät viranhaltijat ja järjestää tulevaisuuskuvaa tarkentavat työpajat seutuvaltuuston kanssa. Tulevaisuusselvitys valmistuu helmikuun 2017 loppuun mennessä.