MDI piirtämään tulevaisuuskuvaa Kotkan-Haminan seudulle

Käynnissä olevat megauudistukset ruoppaavat kuntakentän uuteen uskoon. Kotkan-Haminan seudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Cursor Oy on tilannut MDI:ltä tulevaisuusselvityksen, jonka keskeisenä tavoitteena on selvittää, miten Kotkan-Haminan seutu turvaa tulevaisuudessa parhaalla mahdollisella tavalla elinvoiman kehittämisen ja edunvalvonnan erityisesti seudun hallintorakenteiden näkökulmasta. Työ toteutetaan intensiivisenä prosessina, jossa perustan luo MDI:n kumppanina toimivan Perlaconin kuntatalouden nykytila-analyysi, minkä päälle MDI toteuttaa laajan, verkkopohjaisen kyselyn seudun kunnille, haastattelee keskeisimmät viranhaltijat ja järjestää tulevaisuuskuvaa tarkentavat työpajat seutuvaltuuston kanssa. Tulevaisuusselvitys valmistuu helmikuun 2017 loppuun mennessä.

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla