MDI mukana selvittämässä mahdollisuuksia kirittää kaupunkeja ja kuntia ilmasto- ja kiertotaloustoimissa

Ilmasto- ja kiertotaloustoimet ovat entistä vahvemmin kaupunkipolitiikan agendalla. Marinin hallitus on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035 ja yhä useammat yritykset näkevät esimerkiksi päästöjä ja luonnon monimuotoisuutta koskevan sääntelyn kilpailukykyä edistävänä tekijänä. 

MDI toteuttaa selvitystä mahdollisuuksista kirittää kaupunkeja ja kuntia ilmasto- ja kiertotaloustoimissa yhdessä Tyrsky Konsultointi Oy:n sekä kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntijaorganisaation Valonian kanssa. Selvityksen toimeksiantajana toimii ympäristöministeriö. 

Selvityksen tavoitteena on hahmottaa, millaiset uudet ohjauskeinot (”kiritysvälineet”) voisivat tuoda lisäarvoa sekä kansallisten ilmastopolitiikan ja kiertotalouden tavoitteiden että kaupunkien ja kuntien ilmasto- ja kiertotaloustoimien edistämiseen. Tarkastelujen pohjalta selvityksessä arvioidaan kiritysvälineille erilaisia toteutustapoja ja pohditaan eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. Selvityksessä annetaan erityinen painoarvo kiritysvälineiden muotoilulle ja vuorovaikutteiselle työskentelylle.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne