MDI mukana selvittämässä mahdollisuuksia kirittää kaupunkeja ja kuntia ilmasto- ja kiertotaloustoimissa

Ilmasto- ja kiertotaloustoimet ovat entistä vahvemmin kaupunkipolitiikan agendalla. Marinin hallitus on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035 ja yhä useammat yritykset näkevät esimerkiksi päästöjä ja luonnon monimuotoisuutta koskevan sääntelyn kilpailukykyä edistävänä tekijänä. 

MDI toteuttaa selvitystä mahdollisuuksista kirittää kaupunkeja ja kuntia ilmasto- ja kiertotaloustoimissa yhdessä Tyrsky Konsultointi Oy:n sekä kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntijaorganisaation Valonian kanssa. Selvityksen toimeksiantajana toimii ympäristöministeriö. 

Selvityksen tavoitteena on hahmottaa, millaiset uudet ohjauskeinot (”kiritysvälineet”) voisivat tuoda lisäarvoa sekä kansallisten ilmastopolitiikan ja kiertotalouden tavoitteiden että kaupunkien ja kuntien ilmasto- ja kiertotaloustoimien edistämiseen. Tarkastelujen pohjalta selvityksessä arvioidaan kiritysvälineille erilaisia toteutustapoja ja pohditaan eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. Selvityksessä annetaan erityinen painoarvo kiritysvälineiden muotoilulle ja vuorovaikutteiselle työskentelylle.

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous

Kainuun kuntien puu- ja hybridirakentamisen strategiat ovat valmistuneet monipuolisen selvitystyön tuloksena. Kuntakohtaisissa strategioissa sisällöllisiä teemoja ovat muun muassa metsätalouden ja biotalouden edistäminen, kunnan vihreän siirtymän tukeminen ja osaamisen kehittäminen. Seuraavaksi strategiat etenevät kuntien päätöksentekoon.

Lue lisää Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous