MDI mukana selvittämässä mahdollisuuksia kirittää kaupunkeja ja kuntia ilmasto- ja kiertotaloustoimissa

Ilmasto- ja kiertotaloustoimet ovat entistä vahvemmin kaupunkipolitiikan agendalla. Marinin hallitus on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035 ja yhä useammat yritykset näkevät esimerkiksi päästöjä ja luonnon monimuotoisuutta koskevan sääntelyn kilpailukykyä edistävänä tekijänä. 

MDI toteuttaa selvitystä mahdollisuuksista kirittää kaupunkeja ja kuntia ilmasto- ja kiertotaloustoimissa yhdessä Tyrsky Konsultointi Oy:n sekä kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntijaorganisaation Valonian kanssa. Selvityksen toimeksiantajana toimii ympäristöministeriö. 

Selvityksen tavoitteena on hahmottaa, millaiset uudet ohjauskeinot (”kiritysvälineet”) voisivat tuoda lisäarvoa sekä kansallisten ilmastopolitiikan ja kiertotalouden tavoitteiden että kaupunkien ja kuntien ilmasto- ja kiertotaloustoimien edistämiseen. Tarkastelujen pohjalta selvityksessä arvioidaan kiritysvälineille erilaisia toteutustapoja ja pohditaan eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. Selvityksessä annetaan erityinen painoarvo kiritysvälineiden muotoilulle ja vuorovaikutteiselle työskentelylle.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa