MDI mukana selvittämässä koronakriisin vaikutuksia nuorisoalaan

MDI on mukana selvittämässä, millaisia vaikutuksia koronakriisillä on ollut nuorisoalaan. Työn avulla tuetaan nuorisotyön ja -toiminnan tulevaisuuden varautumista sekä alan roolin hahmottamista pandemian jälkeisenä aikana. Selvityksessä muun muassa kuullaan nuorten kanssa toimivien näkökulmia esimerkiksi siihen, miten toiminta muuttui koronakriisin myötä ja mikä on nuorisotyön rooli jatkossa nuorten hyvinvoinnin turvaamisessa. Lisäksi tarkastellaan, miten nuorisotyössä voidaan tulevaisuudessa varautua samankaltaisiin poikkeaviin tilanteisiin.

Selvityksen kohderyhminä ovat kuntien nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta, nuorisoalan järjestöt, nuorisokeskukset sekä nuorisotoimialan hallinto. Eri toimijoiden kokemuksia kartoitetaan sähköisellä kyselyllä ja tätä tietoa syvennetään myöhemmin kevään aikana fokusryhmähaastatteluilla. Lisäksi selvityksen yhteyteen kuuluu kevyt kirjallisuuskatsaus, jossa tarkastellaan työn näkökulmasta keskeisiä raportteja, tutkimuksia ja selvityksiä. Selvitys toteutetaan yhteistyössä nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian kanssa. 

Selvityksen on tilannut opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Lisätietoja

Tommi Ranta
tommi.ranta@mdi.fi
040 588 2839