MDI mukana selvittämässä koronakriisin vaikutuksia nuorisoalaan

MDI on mukana selvittämässä, millaisia vaikutuksia koronakriisillä on ollut nuorisoalaan. Työn avulla tuetaan nuorisotyön ja -toiminnan tulevaisuuden varautumista sekä alan roolin hahmottamista pandemian jälkeisenä aikana. Selvityksessä muun muassa kuullaan nuorten kanssa toimivien näkökulmia esimerkiksi siihen, miten toiminta muuttui koronakriisin myötä ja mikä on nuorisotyön rooli jatkossa nuorten hyvinvoinnin turvaamisessa. Lisäksi tarkastellaan, miten nuorisotyössä voidaan tulevaisuudessa varautua samankaltaisiin poikkeaviin tilanteisiin.

Selvityksen kohderyhminä ovat kuntien nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta, nuorisoalan järjestöt, nuorisokeskukset sekä nuorisotoimialan hallinto. Eri toimijoiden kokemuksia kartoitetaan sähköisellä kyselyllä ja tätä tietoa syvennetään myöhemmin kevään aikana fokusryhmähaastatteluilla. Lisäksi selvityksen yhteyteen kuuluu kevyt kirjallisuuskatsaus, jossa tarkastellaan työn näkökulmasta keskeisiä raportteja, tutkimuksia ja selvityksiä. Selvitys toteutetaan yhteistyössä nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian kanssa. 

Selvityksen on tilannut opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Lisätietoja

Tommi Ranta
tommi.ranta@mdi.fi
040 588 2839

 

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa