MDI mukana rakentamassa visiota Herttoniemelle

MDI on mukana hubikumppani Akordin koordinoimassa Herttoniemen visiotyössä. Projekti käynnistyi lokakuun alussa Herttoniemen Lähiöfestillä. Työssä Herttoniemen kehittämistä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti erillisten suunnitelmien sijaan, ja vision laadinnassa halutaan kehittää yhteistyötä paikallisten asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Lisäksi työ haastaa kaupungin uudistuneen organisaation mukaan paikkaperusteiseen kehittämiseen uudella tavalla. Työ alkaa syksyn mittaan haastatteluilla, tiedon keruulla, aluekyselyllä ja työpajoilla. Talven aikana MDI järjestää kaikille kiinnostuneille avoimen  visioillan, jossa tutustutaan, verkostoidutaan ja pohditaan osallistumisen tapoja. Visio valmistuu vuoden 2018 aikana. Siinä hahmotellaan tulevaisuutta noin 10–15 vuoden päähän. Keskeisiä pohdittavia asioita ovat alueen kaavoitus ja täydennysrakentaminen, katujen, puistojen ja viheralueiden parantaminen ja hoito sekä kaupungin tiloihin liittyvät tarpeet.

Lisää http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/esikaupungit/herttoniemi