MDI mukana rakentamassa visiota Herttoniemelle

MDI on mukana hubikumppani Akordin koordinoimassa Herttoniemen visiotyössä. Projekti käynnistyi lokakuun alussa Herttoniemen Lähiöfestillä. Työssä Herttoniemen kehittämistä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti erillisten suunnitelmien sijaan, ja vision laadinnassa halutaan kehittää yhteistyötä paikallisten asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Lisäksi työ haastaa kaupungin uudistuneen organisaation mukaan paikkaperusteiseen kehittämiseen uudella tavalla. Työ alkaa syksyn mittaan haastatteluilla, tiedon keruulla, aluekyselyllä ja työpajoilla. Talven aikana MDI järjestää kaikille kiinnostuneille avoimen  visioillan, jossa tutustutaan, verkostoidutaan ja pohditaan osallistumisen tapoja. Visio valmistuu vuoden 2018 aikana. Siinä hahmotellaan tulevaisuutta noin 10–15 vuoden päähän. Keskeisiä pohdittavia asioita ovat alueen kaavoitus ja täydennysrakentaminen, katujen, puistojen ja viheralueiden parantaminen ja hoito sekä kaupungin tiloihin liittyvät tarpeet.

Lisää http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/esikaupungit/herttoniemi

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia. Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa