MDI mukana rakentamassa visiota Herttoniemelle

MDI on mukana hubikumppani Akordin koordinoimassa Herttoniemen visiotyössä. Projekti käynnistyi lokakuun alussa Herttoniemen Lähiöfestillä. Työssä Herttoniemen kehittämistä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti erillisten suunnitelmien sijaan, ja vision laadinnassa halutaan kehittää yhteistyötä paikallisten asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Lisäksi työ haastaa kaupungin uudistuneen organisaation mukaan paikkaperusteiseen kehittämiseen uudella tavalla. Työ alkaa syksyn mittaan haastatteluilla, tiedon keruulla, aluekyselyllä ja työpajoilla. Talven aikana MDI järjestää kaikille kiinnostuneille avoimen  visioillan, jossa tutustutaan, verkostoidutaan ja pohditaan osallistumisen tapoja. Visio valmistuu vuoden 2018 aikana. Siinä hahmotellaan tulevaisuutta noin 10–15 vuoden päähän. Keskeisiä pohdittavia asioita ovat alueen kaavoitus ja täydennysrakentaminen, katujen, puistojen ja viheralueiden parantaminen ja hoito sekä kaupungin tiloihin liittyvät tarpeet.

Lisää http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/esikaupungit/herttoniemi

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous

Kainuun kuntien puu- ja hybridirakentamisen strategiat ovat valmistuneet monipuolisen selvitystyön tuloksena. Kuntakohtaisissa strategioissa sisällöllisiä teemoja ovat muun muassa metsätalouden ja biotalouden edistäminen, kunnan vihreän siirtymän tukeminen ja osaamisen kehittäminen. Seuraavaksi strategiat etenevät kuntien päätöksentekoon.

Lue lisää Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous