MDI mukana profiloimassa Etelä-Suomen kehityskäytäviä

Alueiden kehittyminen kanavoituu yhä enemmän hallinnolliset rajat ylittäviin käytäviin. Uudenmaan maakunnassa valmistellaan uuden kokonaismaakuntakaavan käynnistämistä, ja keskeinen osa tätä valmistelutyötä on aluerakenteen ja pääliikenneverkon kehittämisen painopisteiden valinnat. Tätä työtä tukemaan MDI toteuttaa Uudenmaan maakuntaliiton toimeksiannosta Etelä-Suomen kehityskäytävien profilointityön. Työ sisältää yhteenvedon Etelä-Suomen kehityskäytäväanalyysit –hankkeessa aiemmin teetettyjen selvitysten tuloksista, kyselyn ja neljä ylimaakunnallista työpajaa 1.12. Tampereella, 2.12. Turussa, 8.12. Kotkassa ja 15.12. Lahdessa. Tuloksien visualisoinnissa MDI:n kumppani on Nitro ID. Työ valmistuu tammikuussa 2017 ja tulokset esitellään loppuseminaarissa Helsingissä 18.1.2017.