MDI mukana Oma maakunta -kierroksella

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö järjestävät yhteistyössä maakuntien kanssa kevään 2018 aikana Oma maakunta -tilaisuudet kaikissa maakunnissa. Tilaisuuteen kutsutaan kunkin maakunnan uudistuksen toimeenpanon valmistelussa aktiivisesti mukana olevat eri alojen virkamiehet, luottamushenkilöt ja sidosryhmät. Tilaisuudessa on mukana asiantuntijoita muutoksen valmistelun keskeisistä ministeriöistä, joita ovat VM, STM, MMM, TEM, YM, SM ja LVM.

MDI vastaa Oma maakunta -tilaisuuksissa aamupäivän puheenjohtajuudesta ja vuorovaikutteisesta kyselytunnista. Alueellisiin tilaisuuksiin ilmoittautuvilla on mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä, joihin ministeriöiden asiantuntijoilta odotetaan vastauksia.

Oma maakunta -tilaisuuksien sarja alkaa Seinäjoelta 24.4. ja päättyy Rovaniemelle 8.6.2018.