MDI mukana kartoittamassa kuntien lakisääteisiä tehtäviä

Kuinka kunnat järjestävät maakuntauudistuksen jälkeen jäljelle jäävät lakisääteiset tehtävänsä, missä laajuudessa ja laadussa, kuinka järjestäminen toteutuu? Kuka tehtävät tuottaa, millaisella kustannusrakenteella tehtävät järjestetään, kuinka palveluiden tarve ja arvioidaan ja kuinka järjestetyt palvelut vastaavat tähän tarpeeseen? Pyrkiikö kunta lakisääteisten palveluiden järjestämisellä ohjaamaan niiden käyttöä tai joidenkin muiden palveluiden käyttöä?

Näitä visaisia kysymyksiä MDI ruotii yhdessä Perlaconin kanssa VN TEAS -hankkeessa. Perlacon – MDI:n kumppani monissa kunta-asioissa – on hankkeen päävastuullinen vetäjä. MDI tekee alihankkijana kaikkiin Suomen kuntiin kyselyn kesäkuussa – samalla kun tietoa kerätään myös muihin meneillään oleviin VNK:lle ja ministeriöille tehtäviin tutkimushankkeisiin. Työ valmistuu syksyllä 2017.

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla