MDI mukana kartoittamassa kuntien lakisääteisiä tehtäviä

Kuinka kunnat järjestävät maakuntauudistuksen jälkeen jäljelle jäävät lakisääteiset tehtävänsä, missä laajuudessa ja laadussa, kuinka järjestäminen toteutuu? Kuka tehtävät tuottaa, millaisella kustannusrakenteella tehtävät järjestetään, kuinka palveluiden tarve ja arvioidaan ja kuinka järjestetyt palvelut vastaavat tähän tarpeeseen? Pyrkiikö kunta lakisääteisten palveluiden järjestämisellä ohjaamaan niiden käyttöä tai joidenkin muiden palveluiden käyttöä?

Näitä visaisia kysymyksiä MDI ruotii yhdessä Perlaconin kanssa VN TEAS -hankkeessa. Perlacon – MDI:n kumppani monissa kunta-asioissa – on hankkeen päävastuullinen vetäjä. MDI tekee alihankkijana kaikkiin Suomen kuntiin kyselyn kesäkuussa – samalla kun tietoa kerätään myös muihin meneillään oleviin VNK:lle ja ministeriöille tehtäviin tutkimushankkeisiin. Työ valmistuu syksyllä 2017.