MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Suomen rakennemuutostyökaluille ominaista on Suomen valtion vahva rooli rakennemuutostilanteisiin sopeutumisessa ja työkalujen kehittämisessä. Valtio onkin antanut merkittäviä taloudellisia panostuksia rakennemuutostyökalujen toimintaan.  Tästä huolimatta aluelähtöisyyskin näkyy, sillä rakennemuutostyökalut antavat suhteellisen paljon vapauksia koskien käytännön toteuttamista itse rakennemuutosalueella. Rakennemuutostilanteet ovat yksilöllisiä ja tapausten välillä on suuria eroavaisuuksia,  jolloin rakennemuutostilanteeseen ei voi reagoida tiukan sapluunan mukaisesti.

Työn tilaaja oli Tillväxtanalys Ruotsista, joka oli kiinnostunut vertailemaan työkaluja Pohjoismaissa. Suomen rakennemuutosten selvitys on taustaraportti pääraportille, jossa verrataan Norjassa ja Suomessa saatavilla olevia erilaisia työkaluja. Keskeisiä kysymyksiä raportissa ovat: Miten työkalut on suunniteltu? Ketkä toimijat ovat mukana? Millaisia kokemuksia niistä voi saada? Onko norjalaisissa tai suomalaisissa työkaluissa elementtejä, joista Ruotsi voi inspiroitua työssään?

MDI toimi työssä Oxford Researchin alihankkijana.

Materiaalit

Pääraportti: Inställning till omställning – kan Sverige inspireras av våra grannar?
Raportti Suomen tapaustutkimuksesta: Fallstudie Finland: ÄRM, ERM och Broavtal
Raportti Norjan tapaustutkimuksesta:  Fallstudie Norge: Regional omstilling

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin