MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Suomen rakennemuutostyökaluille ominaista on Suomen valtion vahva rooli rakennemuutostilanteisiin sopeutumisessa ja työkalujen kehittämisessä. Valtio onkin antanut merkittäviä taloudellisia panostuksia rakennemuutostyökalujen toimintaan.  Tästä huolimatta aluelähtöisyyskin näkyy, sillä rakennemuutostyökalut antavat suhteellisen paljon vapauksia koskien käytännön toteuttamista itse rakennemuutosalueella. Rakennemuutostilanteet ovat yksilöllisiä ja tapausten välillä on suuria eroavaisuuksia,  jolloin rakennemuutostilanteeseen ei voi reagoida tiukan sapluunan mukaisesti.

Työn tilaaja oli Tillväxtanalys Ruotsista, joka oli kiinnostunut vertailemaan työkaluja Pohjoismaissa. Suomen rakennemuutosten selvitys on taustaraportti pääraportille, jossa verrataan Norjassa ja Suomessa saatavilla olevia erilaisia työkaluja. Keskeisiä kysymyksiä raportissa ovat: Miten työkalut on suunniteltu? Ketkä toimijat ovat mukana? Millaisia kokemuksia niistä voi saada? Onko norjalaisissa tai suomalaisissa työkaluissa elementtejä, joista Ruotsi voi inspiroitua työssään?

MDI toimi työssä Oxford Researchin alihankkijana.

Materiaalit

Pääraportti: Inställning till omställning – kan Sverige inspireras av våra grannar?
Raportti Suomen tapaustutkimuksesta: Fallstudie Finland: ÄRM, ERM och Broavtal
Raportti Norjan tapaustutkimuksesta:  Fallstudie Norge: Regional omstilling

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen