MDI avusti Kaustisen seutua elinvoimaohjelman laatimisessa

MDI sparrasi ja avusti Kaustisen seutukunnan kuntia (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli) vuoden 2016 aikana seudullisen elinvoimaohjelman laadinnassa. Seudulla nähtiin maakuntauudistuksen ja kuntien muuttuvan roolin vuoksi tärkeäksi käynnistää yhteinen tulevaisuuspohdinta, joka tukisi koko seudun ja yksittäisten kuntien kehittymistä. Tavoitteeksi asetettiin yhteisen tahtotilan ja keskeisten kehittämisen painopisteiden määrittäminen seudun elinvoiman lisäämiseksi. Yhteistyö nähdään pienten kuntien menestymisen ehtona. Ohjelman intensiivisessä työstössä oli mukana lähes 100 virka- ja luottamushenkilöä seudulta ja kyselyjen avulla saatiin seudulta yli 300 asukkaan ja yrityksen näkemys mukaan ohjelmaan. Kaustisen seudun elinvoimaohjelmalle muotoiltiin kuusi temaattista tavoitetta, jotka nousivat esille työn eri vaiheissa. Ohjelman ydinkysymykseksi nousi uusien työpaikkojen luominen vahvistamalla seudun elinkeinoelämää.

Tutustu elinvoimaohjelmaan klikkaamalla tästä.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio