MDI arvioimaan Pirkanmaan start up -allianssin vaikuksia

MDI ohjaa ja fasilitoi Pirkanmaan start up -allianssin vaikutusten ennakkoarviointiprosessin (EVA). Startup-allianssissa on kyse strategisesta usean järjestäjän (Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Pirkanmaan TE-toimisto, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan liitto) strategisesta yhteistyöstä ja toimintamallista tukemaan startuppien kehitystä Pirkanmaalla.  Ennakkovaikutusten arvioinnin tavoitteena on jäsentää ja selkeyttää startup-allianssin tavoitteita, toimeenpanon vaihtoehtoja, tunnistaa ja arvioida sen vaikutuksia sekä allianssiosapuoliin, startup-ekosysteemiin että laajemmin alueen eri väestö- ja toimijaryhmiin, ympäristöön sekä aluetalouteen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Näin tehtävä ennakkovaikutusten arviointi tukee allianssin päätöksentekoa ja tekee siitä läpinäkyvämpää ja kestävämpää.