MDI arvioimaan Pirkanmaan start up -allianssin vaikuksia

MDI ohjaa ja fasilitoi Pirkanmaan start up -allianssin vaikutusten ennakkoarviointiprosessin (EVA). Startup-allianssissa on kyse strategisesta usean järjestäjän (Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Pirkanmaan TE-toimisto, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan liitto) strategisesta yhteistyöstä ja toimintamallista tukemaan startuppien kehitystä Pirkanmaalla.  Ennakkovaikutusten arvioinnin tavoitteena on jäsentää ja selkeyttää startup-allianssin tavoitteita, toimeenpanon vaihtoehtoja, tunnistaa ja arvioida sen vaikutuksia sekä allianssiosapuoliin, startup-ekosysteemiin että laajemmin alueen eri väestö- ja toimijaryhmiin, ympäristöön sekä aluetalouteen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Näin tehtävä ennakkovaikutusten arviointi tukee allianssin päätöksentekoa ja tekee siitä läpinäkyvämpää ja kestävämpää.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio