MDI arvioimaan asunnottomuusohjelmaa

MDI toimii alihankkijana kolmen asunnottomuusohjelman arvioinnissa ympäristöministeriön toimeksiannosta. Arviointi toteutetaan yhdessä Kuntoutussäätiön ja Referenssi Oy:n kanssa. Arvioinnissa tuotetaan tietoa asunnottomuusohjelmien (PAAVO I&II ja AUNE) tavoitteiden saavuttamisesta, Asunto ensin -periaatteen toimivuudesta ja asunnottomuusohjelmien vaikutuksista. Lisäksi tarkastellaan asunnottomuustyön toteuttamista kunnissa ja maakunnissa. Arvioinnin lopputuloksena valmistuu suosituksia asunnottomuustyön jatkotoimenpiteistä tulevaisuudessa. Arviointiraportti valmistuu kesäkuussa 2019.

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla