MDI apuna alueellistamisen uusien strategialinjausten valmistelussa

VM on käynnistänyt alueellistamisen uusien strategialinjausten valmistelun. Alueellistamisella tarkoitetaan valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Nykymuotoinen alueellistaminen on aloitettu tämän vuosituhannen alussa ja sitä koordinoidaan, seurataan ja kehitetään VM:n johdolla. Nyt uudistetaan linjaukset siitä, millaista valtion toimintaa ja läsnäoloa alueilla tavoitellaan 2020-luvulla virastojen tehtävien toteuttamiseksi sekä kansalaisten ja yritysten palvelemiseksi eri asiakas- ja kieliryhmien tarpeet huomioiden, sekä mitä alueellistamisen tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden muutoksia tämä edellyttää.

Hankkeessa valmisteltavat linjaukset toimivat alueellistamista koskevan lainsäädännön uudistamisen pohjana. MDI kerää tietopohjaa linjausten valmistelun pohjaksi, ja on mukana alueellisella kierroksella, joka toteutetaan suuralueittain viikoilla 3 ja 4. Linjaukset valmistuvat maaliskuun loppuun 2020 mennessä. Työtä ohjaa alueellistamisen koordinaatioryhmä ja työn tilaaja on VM.