Maaseudun digitalisaatiossa taidot eivät ole vielä tahdon tasolla

Digitalisaatio ja hajautetut ratkaisut ovat maaseudulle mahtava mahdollisuus. Tahtoa löytyy, mutta sekä infrastruktuurissa että kyvykkyydessä hyödyntää digitalisaatiota on vielä petrattavaa. MDI tutkii yhdessä kumppanien kanssa Smart Countryside -hankkeessa maaseudun digitaalisten palveluiden kehittämistä.

Väestön ikääntyminen, huoltosuhteen muutos, palveluiden kasvavat etäisyydet ja niiden yksilöllistyminen sekä alueellisten erojen kasvu luovat muutospaineita palveluiden järjestämiseen maaseudulla. Digitalisaatiolla on suuri mahdollisuus parantaa saavutettavuutta ja vähentää kustannuksia. Suomalaisilla, sekä yrityksillä että asukkailla, on kuilu digitalisaation hyödyntämisen tahdossa ja taidoissa. Sen vuoksi on panostettava käyttäjien kykyyn ja haluun hyödyntää sähköisiä palveluita sekä fyysisen infrastruktuurin tarjontaan.

Maaseudun tuleva menestys on pitkälti kiinni siitä, miten di- gitalisaation mahdollisuuksista osataan tarttua kiinni. Tietoa ja oppia digitalisaatiosta tarvitaan. Samoja asioita tehdään eri puolella samanaikaisesti. Tiedot on kerättävä yhteen julkiseen tietokantaan ja toimijoiden tulee verkostoitua. Eri käyttäjillä ja alueilla on hyvin erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet. Digitalisaatiopyrkimyksiä tulee toteuttaa paikkaperustaisen kehittämisen kautta. Harvaan asuttujen alueiden ja erityisryhmien kohdalla tulee löytää ratkaisuja, jotka yhdistävät etäyhteyksiä ja palvelujen liikkuvuutta.

Tutkimuksen ensihavainnot on tiivistetty ensimmäiseen Policy Briefiin (ks. http://tietokayttoon. /etusivu).

SYKEn asukaskyselyt avautuivat

Suomen ympäristökeskuksen hankeosuudessa toteutetaan kysely maaseudun ja saariston palvelutarpeista ja palvelujen ke- hittämisestä. Kysely on suunnattu sekä vakituisille että vapaa-ajan asukkaille. Vastauksia toivotaan erityisesti Pohjois- Karjalan, Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen alueilta.

Vastaamaan pääset tästä.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa