Maaseudun digitalisaatiossa taidot eivät ole vielä tahdon tasolla

Digitalisaatio ja hajautetut ratkaisut ovat maaseudulle mahtava mahdollisuus. Tahtoa löytyy, mutta sekä infrastruktuurissa että kyvykkyydessä hyödyntää digitalisaatiota on vielä petrattavaa. MDI tutkii yhdessä kumppanien kanssa Smart Countryside -hankkeessa maaseudun digitaalisten palveluiden kehittämistä.

Väestön ikääntyminen, huoltosuhteen muutos, palveluiden kasvavat etäisyydet ja niiden yksilöllistyminen sekä alueellisten erojen kasvu luovat muutospaineita palveluiden järjestämiseen maaseudulla. Digitalisaatiolla on suuri mahdollisuus parantaa saavutettavuutta ja vähentää kustannuksia. Suomalaisilla, sekä yrityksillä että asukkailla, on kuilu digitalisaation hyödyntämisen tahdossa ja taidoissa. Sen vuoksi on panostettava käyttäjien kykyyn ja haluun hyödyntää sähköisiä palveluita sekä fyysisen infrastruktuurin tarjontaan.

Maaseudun tuleva menestys on pitkälti kiinni siitä, miten di- gitalisaation mahdollisuuksista osataan tarttua kiinni. Tietoa ja oppia digitalisaatiosta tarvitaan. Samoja asioita tehdään eri puolella samanaikaisesti. Tiedot on kerättävä yhteen julkiseen tietokantaan ja toimijoiden tulee verkostoitua. Eri käyttäjillä ja alueilla on hyvin erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet. Digitalisaatiopyrkimyksiä tulee toteuttaa paikkaperustaisen kehittämisen kautta. Harvaan asuttujen alueiden ja erityisryhmien kohdalla tulee löytää ratkaisuja, jotka yhdistävät etäyhteyksiä ja palvelujen liikkuvuutta.

Tutkimuksen ensihavainnot on tiivistetty ensimmäiseen Policy Briefiin (ks. http://tietokayttoon. /etusivu).

SYKEn asukaskyselyt avautuivat

Suomen ympäristökeskuksen hankeosuudessa toteutetaan kysely maaseudun ja saariston palvelutarpeista ja palvelujen ke- hittämisestä. Kysely on suunnattu sekä vakituisille että vapaa-ajan asukkaille. Vastauksia toivotaan erityisesti Pohjois- Karjalan, Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen alueilta.

Vastaamaan pääset tästä.

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous

Kainuun kuntien puu- ja hybridirakentamisen strategiat ovat valmistuneet monipuolisen selvitystyön tuloksena. Kuntakohtaisissa strategioissa sisällöllisiä teemoja ovat muun muassa metsätalouden ja biotalouden edistäminen, kunnan vihreän siirtymän tukeminen ja osaamisen kehittäminen. Seuraavaksi strategiat etenevät kuntien päätöksentekoon.

Lue lisää Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous