Maaseudun digitalisaatiossa taidot eivät ole vielä tahdon tasolla

Digitalisaatio ja hajautetut ratkaisut ovat maaseudulle mahtava mahdollisuus. Tahtoa löytyy, mutta sekä infrastruktuurissa että kyvykkyydessä hyödyntää digitalisaatiota on vielä petrattavaa. MDI tutkii yhdessä kumppanien kanssa Smart Countryside -hankkeessa maaseudun digitaalisten palveluiden kehittämistä.

Väestön ikääntyminen, huoltosuhteen muutos, palveluiden kasvavat etäisyydet ja niiden yksilöllistyminen sekä alueellisten erojen kasvu luovat muutospaineita palveluiden järjestämiseen maaseudulla. Digitalisaatiolla on suuri mahdollisuus parantaa saavutettavuutta ja vähentää kustannuksia. Suomalaisilla, sekä yrityksillä että asukkailla, on kuilu digitalisaation hyödyntämisen tahdossa ja taidoissa. Sen vuoksi on panostettava käyttäjien kykyyn ja haluun hyödyntää sähköisiä palveluita sekä fyysisen infrastruktuurin tarjontaan.

Maaseudun tuleva menestys on pitkälti kiinni siitä, miten di- gitalisaation mahdollisuuksista osataan tarttua kiinni. Tietoa ja oppia digitalisaatiosta tarvitaan. Samoja asioita tehdään eri puolella samanaikaisesti. Tiedot on kerättävä yhteen julkiseen tietokantaan ja toimijoiden tulee verkostoitua. Eri käyttäjillä ja alueilla on hyvin erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet. Digitalisaatiopyrkimyksiä tulee toteuttaa paikkaperustaisen kehittämisen kautta. Harvaan asuttujen alueiden ja erityisryhmien kohdalla tulee löytää ratkaisuja, jotka yhdistävät etäyhteyksiä ja palvelujen liikkuvuutta.

Tutkimuksen ensihavainnot on tiivistetty ensimmäiseen Policy Briefiin (ks. http://tietokayttoon. /etusivu).

SYKEn asukaskyselyt avautuivat

Suomen ympäristökeskuksen hankeosuudessa toteutetaan kysely maaseudun ja saariston palvelutarpeista ja palvelujen ke- hittämisestä. Kysely on suunnattu sekä vakituisille että vapaa-ajan asukkaille. Vastauksia toivotaan erityisesti Pohjois- Karjalan, Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen alueilta.

Vastaamaan pääset tästä.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne