Liikkujain äänien kartoitus käyntiin

MDI selvittää alkuvuoden aikana erilaisia toimintamalleja, joilla voidaan kerätä aitoa ja jatkuvaa liikkumiseen ja liikennejärjestelmään liittyvää käyttäjänäkemystä, ja näin lisätä ymmärrystä tavallisesta liikenteen asiakkaasta. Toimintamallin tavoitteena on kehittää liikennejärjestelmää – matkaketjuja ja liikkumisen palveluita – matkustajien näkökulmasta toiveet, tarpeet ja käyttäytyminen huomioiden.

Kulkijain äänen kuulumiseen on nykyään aivan eri kanavat ja tavat kuin mitä on ollut aiemmin. Uuden toimintamallin luomisessa on tärkeintä ymmärtää kansalaisvaikuttamisen ja osallistumisen uusia lainalaisuuksia ja trendejä sekä uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Työ toteutetaan kahtena asiantuntijapajana tammi-helmikuussa ja työ valmistuu kokonaisuudessaan keväällä 2016. Työn tilaajia ovat Liikennevirasto ja Trafi.