Leader Tunturi-Lappi on tunnettu paikallisten yritysten ja yhteisöjen tukija

MDI tuki Enontekiön, Kittilän, Kolarin ja Muonion alueella toimivaa paikallista kehittämisyhdistystä Leader Tunturi-Lappia itsearvioinnissa alkuvuodesta 2020. Työssä laadittiin kolme kyselyä (Leader-ryhmän hallitukselle, tuensaajille sekä sidosryhmille), ja sen tarkoituksena oli selvittää Leader-ryhmän toiminnan ja viestinnän onnistumista sekä hanketoiminnan tuloksia.

Kyselyiden perusteella voi päätellä, että Leader Tunturi-Lappi tunnetaan paikallisesti, ja sen työtä arvostetaan. Ryhmän toiminnan nähdään kehittäneen erityisesti paikallista yritystoimintaa, kylien viihtyvyyttä sekä yhteisöllisyyttä. Leader Tunturi-Lapilla on hyvät verkostot ja suhteet kuntiin, yhdistyksiin sekä yrityksiin. Tuensaajat ovat tyytyväisiä ryhmältä saamaansa apuun hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Ryhmän myöntämä rahoitus on ollut merkittävässä roolissa paikallisten hankkeiden toteutuksessa. Leader Tunturi-Lapin myöntämät matkailuun liittyvät yritystuet ovat saaneet näkyvyyttä niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin, ja hanketoiminnalla on kehitetty reitistöjä sekä kylien palveluita laajasti.

Tärkeimmät kehittämissuositukset liittyvät ryhmän sisäisten työskentely- ja osallistamistapojen sekä viestinnän edelleen kehittämiseen.

Japanin kotiseutulahjoitusmalli toimii inspiraationa Suomen mallin kokeiluehdotuksille

Juuri julkaistu selvitys tuottaa tietoa siitä, voisiko japanilaisen Furusato Nozein tyyppinen kotiseutulahjoitusjärjestelmä olla keino lisätä myös Suomen harvaan asuttujen alueiden elinvoimaa ja hyvinvointia. Mallia ei voi sellaisenaan replikoida, mutta se toimii oivana inspiraation lähteenä. Selvityksessä esitellään kolme mahdollista mallia, miten ideaa voisi lähteä toteuttamaan Suomessa. Ne rakentuvat jo aktiivisesti toimivien paikallisyhteisöjen, yhdistysten, rahastojen ja säätiöiden, ihmisten hyväntekeväisyyden motivaatioiden sekä myös kuntien osallistuvan budjetoinnin opeille.

Lue lisää Japanin kotiseutulahjoitusmalli toimii inspiraationa Suomen mallin kokeiluehdotuksille