Leader Tunturi-Lappi on tunnettu paikallisten yritysten ja yhteisöjen tukija

MDI tuki Enontekiön, Kittilän, Kolarin ja Muonion alueella toimivaa paikallista kehittämisyhdistystä Leader Tunturi-Lappia itsearvioinnissa alkuvuodesta 2020. Työssä laadittiin kolme kyselyä (Leader-ryhmän hallitukselle, tuensaajille sekä sidosryhmille), ja sen tarkoituksena oli selvittää Leader-ryhmän toiminnan ja viestinnän onnistumista sekä hanketoiminnan tuloksia.

Kyselyiden perusteella voi päätellä, että Leader Tunturi-Lappi tunnetaan paikallisesti, ja sen työtä arvostetaan. Ryhmän toiminnan nähdään kehittäneen erityisesti paikallista yritystoimintaa, kylien viihtyvyyttä sekä yhteisöllisyyttä. Leader Tunturi-Lapilla on hyvät verkostot ja suhteet kuntiin, yhdistyksiin sekä yrityksiin. Tuensaajat ovat tyytyväisiä ryhmältä saamaansa apuun hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Ryhmän myöntämä rahoitus on ollut merkittävässä roolissa paikallisten hankkeiden toteutuksessa. Leader Tunturi-Lapin myöntämät matkailuun liittyvät yritystuet ovat saaneet näkyvyyttä niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin, ja hanketoiminnalla on kehitetty reitistöjä sekä kylien palveluita laajasti.

Tärkeimmät kehittämissuositukset liittyvät ryhmän sisäisten työskentely- ja osallistamistapojen sekä viestinnän edelleen kehittämiseen.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin