Leader Tunturi-Lappi on tunnettu paikallisten yritysten ja yhteisöjen tukija

MDI tuki Enontekiön, Kittilän, Kolarin ja Muonion alueella toimivaa paikallista kehittämisyhdistystä Leader Tunturi-Lappia itsearvioinnissa alkuvuodesta 2020. Työssä laadittiin kolme kyselyä (Leader-ryhmän hallitukselle, tuensaajille sekä sidosryhmille), ja sen tarkoituksena oli selvittää Leader-ryhmän toiminnan ja viestinnän onnistumista sekä hanketoiminnan tuloksia.

Kyselyiden perusteella voi päätellä, että Leader Tunturi-Lappi tunnetaan paikallisesti, ja sen työtä arvostetaan. Ryhmän toiminnan nähdään kehittäneen erityisesti paikallista yritystoimintaa, kylien viihtyvyyttä sekä yhteisöllisyyttä. Leader Tunturi-Lapilla on hyvät verkostot ja suhteet kuntiin, yhdistyksiin sekä yrityksiin. Tuensaajat ovat tyytyväisiä ryhmältä saamaansa apuun hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Ryhmän myöntämä rahoitus on ollut merkittävässä roolissa paikallisten hankkeiden toteutuksessa. Leader Tunturi-Lapin myöntämät matkailuun liittyvät yritystuet ovat saaneet näkyvyyttä niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin, ja hanketoiminnalla on kehitetty reitistöjä sekä kylien palveluita laajasti.

Tärkeimmät kehittämissuositukset liittyvät ryhmän sisäisten työskentely- ja osallistamistapojen sekä viestinnän edelleen kehittämiseen.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne