Leader Tunturi-Lappi on tunnettu paikallisten yritysten ja yhteisöjen tukija

MDI tuki Enontekiön, Kittilän, Kolarin ja Muonion alueella toimivaa paikallista kehittämisyhdistystä Leader Tunturi-Lappia itsearvioinnissa alkuvuodesta 2020. Työssä laadittiin kolme kyselyä (Leader-ryhmän hallitukselle, tuensaajille sekä sidosryhmille), ja sen tarkoituksena oli selvittää Leader-ryhmän toiminnan ja viestinnän onnistumista sekä hanketoiminnan tuloksia.

Kyselyiden perusteella voi päätellä, että Leader Tunturi-Lappi tunnetaan paikallisesti, ja sen työtä arvostetaan. Ryhmän toiminnan nähdään kehittäneen erityisesti paikallista yritystoimintaa, kylien viihtyvyyttä sekä yhteisöllisyyttä. Leader Tunturi-Lapilla on hyvät verkostot ja suhteet kuntiin, yhdistyksiin sekä yrityksiin. Tuensaajat ovat tyytyväisiä ryhmältä saamaansa apuun hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Ryhmän myöntämä rahoitus on ollut merkittävässä roolissa paikallisten hankkeiden toteutuksessa. Leader Tunturi-Lapin myöntämät matkailuun liittyvät yritystuet ovat saaneet näkyvyyttä niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin, ja hanketoiminnalla on kehitetty reitistöjä sekä kylien palveluita laajasti.

Tärkeimmät kehittämissuositukset liittyvät ryhmän sisäisten työskentely- ja osallistamistapojen sekä viestinnän edelleen kehittämiseen.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio