Leader Tunturi-Lappi on tunnettu paikallisten yritysten ja yhteisöjen tukija

MDI tuki Enontekiön, Kittilän, Kolarin ja Muonion alueella toimivaa paikallista kehittämisyhdistystä Leader Tunturi-Lappia itsearvioinnissa alkuvuodesta 2020. Työssä laadittiin kolme kyselyä (Leader-ryhmän hallitukselle, tuensaajille sekä sidosryhmille), ja sen tarkoituksena oli selvittää Leader-ryhmän toiminnan ja viestinnän onnistumista sekä hanketoiminnan tuloksia.

Kyselyiden perusteella voi päätellä, että Leader Tunturi-Lappi tunnetaan paikallisesti, ja sen työtä arvostetaan. Ryhmän toiminnan nähdään kehittäneen erityisesti paikallista yritystoimintaa, kylien viihtyvyyttä sekä yhteisöllisyyttä. Leader Tunturi-Lapilla on hyvät verkostot ja suhteet kuntiin, yhdistyksiin sekä yrityksiin. Tuensaajat ovat tyytyväisiä ryhmältä saamaansa apuun hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Ryhmän myöntämä rahoitus on ollut merkittävässä roolissa paikallisten hankkeiden toteutuksessa. Leader Tunturi-Lapin myöntämät matkailuun liittyvät yritystuet ovat saaneet näkyvyyttä niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin, ja hanketoiminnalla on kehitetty reitistöjä sekä kylien palveluita laajasti.

Tärkeimmät kehittämissuositukset liittyvät ryhmän sisäisten työskentely- ja osallistamistapojen sekä viestinnän edelleen kehittämiseen.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen