Leader on paikallisen kehittämisen moottori

Leader-toimintatavan arvioinnin mukaan Leaderin suurin lisäarvo on sosiaalisessa pääomassa ja paikallistuntemuksessa, ja tulevaisuudessa Leader-toimintatapaa tulisi sekä uudistaa että vahvistaa.

Leader-toiminta on maaseudun yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä, jonka periaatteina ovat alueperusteisuus, alhaalta ylös, paikallinen kumppanuus, monialaisuus, innovatiivisuus, alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä verkostoituminen. Leader-periaatteet ovat laajasti hyväksyttyjä, mutta niiden toteuttaminen vaihtelee. Leader-toiminnan toteuttamisesta vastuussa ovat Suomen 54 alueellista Leader-ryhmää.

Arvioinnin tärkeimpiä havaintoja ja päätelmiä ovat:
1) Leader-toiminta on vakiintunut maaseudun kehittämisen toimintatapana Suomessa,
2) Leaderin hallintomalli toimii suhteellisen hyvin, mutta rohkeutta uudistua tarvitaan,
3) Leader-periaatteet ovat laajasti hyväksyttyjä, mutta toteuttaminen vaihtelee,
4) Hallintomalli tukee periaatteiden toteutumista, mutta niiden välillä on jännitteitä,
5) Leaderin suurin lisäarvo on sosiaalisessa pääomassa ja paikallistuntemuksessa
6) Tulevaisuudessa Leader-toimintatapaa tulee vahvistaa.

Arvioinnin toteuttivat maa- ja metsätalousministeriölle aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ja se on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 arviointia.

Katso Leader-arviointiin liittyvät materiaalit:

Tiivistelmä
Raportti
Podcast
Maa- ja metsätalousministeriön blogi Kun ihmisten kokoisia ideoita toteutetaan
Tiedote

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa