Leader on paikallisen kehittämisen moottori

Leader-toimintatavan arvioinnin mukaan Leaderin suurin lisäarvo on sosiaalisessa pääomassa ja paikallistuntemuksessa, ja tulevaisuudessa Leader-toimintatapaa tulisi sekä uudistaa että vahvistaa.

Leader-toiminta on maaseudun yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä, jonka periaatteina ovat alueperusteisuus, alhaalta ylös, paikallinen kumppanuus, monialaisuus, innovatiivisuus, alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä verkostoituminen. Leader-periaatteet ovat laajasti hyväksyttyjä, mutta niiden toteuttaminen vaihtelee. Leader-toiminnan toteuttamisesta vastuussa ovat Suomen 54 alueellista Leader-ryhmää.

Arvioinnin tärkeimpiä havaintoja ja päätelmiä ovat:
1) Leader-toiminta on vakiintunut maaseudun kehittämisen toimintatapana Suomessa,
2) Leaderin hallintomalli toimii suhteellisen hyvin, mutta rohkeutta uudistua tarvitaan,
3) Leader-periaatteet ovat laajasti hyväksyttyjä, mutta toteuttaminen vaihtelee,
4) Hallintomalli tukee periaatteiden toteutumista, mutta niiden välillä on jännitteitä,
5) Leaderin suurin lisäarvo on sosiaalisessa pääomassa ja paikallistuntemuksessa
6) Tulevaisuudessa Leader-toimintatapaa tulee vahvistaa.

Arvioinnin toteuttivat maa- ja metsätalousministeriölle aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ja se on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 arviointia.

Katso Leader-arviointiin liittyvät materiaalit:

Tiivistelmä
Raportti
Podcast
Maa- ja metsätalousministeriön blogi Kun ihmisten kokoisia ideoita toteutetaan
Tiedote