Leader on paikallisen kehittämisen moottori

Leader-toimintatavan arvioinnin mukaan Leaderin suurin lisäarvo on sosiaalisessa pääomassa ja paikallistuntemuksessa, ja tulevaisuudessa Leader-toimintatapaa tulisi sekä uudistaa että vahvistaa.

Leader-toiminta on maaseudun yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä, jonka periaatteina ovat alueperusteisuus, alhaalta ylös, paikallinen kumppanuus, monialaisuus, innovatiivisuus, alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä verkostoituminen. Leader-periaatteet ovat laajasti hyväksyttyjä, mutta niiden toteuttaminen vaihtelee. Leader-toiminnan toteuttamisesta vastuussa ovat Suomen 54 alueellista Leader-ryhmää.

Arvioinnin tärkeimpiä havaintoja ja päätelmiä ovat:
1) Leader-toiminta on vakiintunut maaseudun kehittämisen toimintatapana Suomessa,
2) Leaderin hallintomalli toimii suhteellisen hyvin, mutta rohkeutta uudistua tarvitaan,
3) Leader-periaatteet ovat laajasti hyväksyttyjä, mutta toteuttaminen vaihtelee,
4) Hallintomalli tukee periaatteiden toteutumista, mutta niiden välillä on jännitteitä,
5) Leaderin suurin lisäarvo on sosiaalisessa pääomassa ja paikallistuntemuksessa
6) Tulevaisuudessa Leader-toimintatapaa tulee vahvistaa.

Arvioinnin toteuttivat maa- ja metsätalousministeriölle aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ja se on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 arviointia.

Katso Leader-arviointiin liittyvät materiaalit:

Tiivistelmä
Raportti
Podcast
Maa- ja metsätalousministeriön blogi Kun ihmisten kokoisia ideoita toteutetaan
Tiedote

Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Viharikosten ja vihatekojen ilmiö on monimuotoinen, ja siihen pureutuminen edellyttää yhteisiä toimia monilta eri yhteiskunnan osa-alueilta. Oikeusministeriö on kuluvalla hallituskaudella…

Lue lisää Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022