Lapin poismuuton syistä tutkittua tietoa: asumispäätökset syntyvät vahvan tulevaisuuskuvan varassa

MDI selvitti Lapin kuntakohtaista muuttoliikettä sekä sen syitä ja taustatekijöitä. Juuri julkaistun Lapin liitolle toteutetun selvityksen mukaan Lapissa pitkäaikaiset asuinpäätökset syntyvät vahvan tulevaisuuskuvan varaan. Jotta Lapista poismuuttoa voitaisiin kääntää positiiviseksi, täytyy huomio kohdistaa ensimmäiseen työpaikkaansa valmistuviin, ja alueen on kasvatettava sekä veto- että pitovoimaansa.

Selvityksen taustalla on tarve kartoittaa, miten Lapin elinvoima ja kasvu turvataan, sekä mistä saadaan osaavaa työvoimaa ja asukkaita väen vähentyessä ja ikääntyessä. Lappi kärsii huomattavia muuttotappioita nuorten (15–24 v) ryhmässä, mutta kuntakohtaiset erot muuttoliikkeessä ovat isoja. Muuttotappiota Lappi kärsii nuorten aikuisten ryhmässä erityisesti Oululle, josta nuoret eivät palaa, vaan muuttavat edelleen etelän kasvukeskuksiin.

– Merkittävimmät toimet Lapin vetovoiman vahvistamiseksi tulisi tehdä nuorten aikuisten ryhmässä, jossa aletaan tehdä pysyviä asuinpaikkavalintoja, sanoo asiantuntija Rasmus Aro.

Tilastojen lisäksi Lapista poismuuton syitä analysoitiin kyselyn ja fokusryhmähaastattelun valossa. Kyselyn tarkoituksena oli ymmärtää tarkemmin niitä syitä, joiden vuoksi Lapista muutetaan muualle. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 346 henkilöä, joista suurin osa oli Lapista pois muuttaneita. Kyselyssä kävi ilmi, että puolet Lapista pois muuttavista voisi muuttaa takaisin Lappiin. Usein unelmat muutosta eivät kuitenkaan konkretisoidu.

– Suurimpia syitä poismuutolle olivat rajalliset urakehitysmahdollisuudet, työ- tai opiskelupaikan saanti muualta ja muutoksen kaipuu. Avovastauksissa korostui työn perässä muuttamisen lisäksi asenneilmapiiri, kuten sisäpiirin suosiminen rekrytointivalinnoissa, avaa asiantuntija Susanna Haanpää kyselyn tuloksia.

Asiantuntija Kirsi Siltanen kertoo selvityksen johtopäätöksistä. Keskeisintä on, että pitkäaikaiset asumispäätökset syntyvät vahvan tulevaisuuskuvan varassa.

– Kilpailussa asukkaista myönteistä tulevaisuususkoa ja näköalaa rakentava voittaa. Yksi avaintoimi yksilötasolla on myönteinen puhe Lapin mahdollisuuksista, johon jokainen voi vaikuttaa, sanoo Siltanen.

Lisätiedot

Kaisa Lähteenmäki-Smith, Johtava asiantuntija
050 513 4810
kaisa.lahteenmaki-smith@mdi.fi

Henna Kymäläinen, projektipäällikkö
040 75 90 319
henna.kymalainen@lapinliitto.fi

Materiaalit

Raportin kansikuva.
Lapin poismuuton syyt -raportti (pdf)

Tiedote: Pitkäaikaiset asuinpäätökset syntyvät vahvan tulevaisuuskuvan varassa

Raportti: Lapin poismuuton syyt

Tallenne julkaisutilaisuudesta julkaistaan Lapin Liiton YouTube-kanavalla tekstitettynä myöhemmin