Lahden kilpailukyky konkretisoituu asemanseudun kehittämisessä

Lahden kilpailukykyselvityksen tulokset julkistettiin tänään paikallisen asemanseudun Askonalueen kehittämisen seminaarissa Lahdessa. Lahden seutu on tällä hetkellä kilpailukykyisempi kuin mitä sen kehityksestä kertovat luvut ovat viime vuosina olleet. Kaupunkiseudun maine on värjäytynyt vuosikymmenten aikana. Nyt on mainepesun aika, sillä Lahden luvuissa on lupaavuutta, vaikka jälkiä teollisuuden rakennemuutoksesta on edelleen nähtävissä. Nyt on aloitettava työ, joka tekemisen kautta muuttaa maineen. Pitkä perimä vaikuttaa yrityksiin, uusiutuminen lähtee niiden sisältä. Uutta taloutta tehdään jo: tuotteissa ja palveluissa on enemmän arvonlisää kuin aiemmin, kiri on päällä. Osaamisen lisäämiseksi on rakennettava yhteyksiä käytäviä pitkin muille kaupunkiseuduille. Urbaani, aktiivisen elämän ympäristö houkuttelee nuoria aktivisteja, jotka ovat uuden kasvun alkusysäys. Kaupunkiaktivismille on annettava mahdollisuuksia. Lahden seudusta kuoriutuu urbaanin aktiivisen elämän alue satsaamalla pehmeisiin tekijöihin.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa