Lahden kilpailukyky konkretisoituu asemanseudun kehittämisessä

Lahden kilpailukykyselvityksen tulokset julkistettiin tänään paikallisen asemanseudun Askonalueen kehittämisen seminaarissa Lahdessa. Lahden seutu on tällä hetkellä kilpailukykyisempi kuin mitä sen kehityksestä kertovat luvut ovat viime vuosina olleet. Kaupunkiseudun maine on värjäytynyt vuosikymmenten aikana. Nyt on mainepesun aika, sillä Lahden luvuissa on lupaavuutta, vaikka jälkiä teollisuuden rakennemuutoksesta on edelleen nähtävissä. Nyt on aloitettava työ, joka tekemisen kautta muuttaa maineen. Pitkä perimä vaikuttaa yrityksiin, uusiutuminen lähtee niiden sisältä. Uutta taloutta tehdään jo: tuotteissa ja palveluissa on enemmän arvonlisää kuin aiemmin, kiri on päällä. Osaamisen lisäämiseksi on rakennettava yhteyksiä käytäviä pitkin muille kaupunkiseuduille. Urbaani, aktiivisen elämän ympäristö houkuttelee nuoria aktivisteja, jotka ovat uuden kasvun alkusysäys. Kaupunkiaktivismille on annettava mahdollisuuksia. Lahden seudusta kuoriutuu urbaanin aktiivisen elämän alue satsaamalla pehmeisiin tekijöihin.