Kylä- ja maaseutukehittäjät kokoontuivat Vuolijoelle ratkomaan kylien haasteita ja ideoimaan uutta

Vuolijoen kylässä järjestettiin 4.-5.11. kyläkehittämisen innovaatioleiri. Joukko maaseutukehittäjiä ja kyläaktiiveja kokoontui yhteen etsimään konkreettisia ratkaisuja Vuolijoen kyläläisten valitsemiin haasteisiin, jotka koskevat kuitenkin kyliä ympäri Suomen. Leirin tavoitteena oli myös verkottaa teemojen ja alueiden toimijoita yhteen sekä vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Kahden päivän ajan työskenneltiin tiimeissä kokeiluideoiden parissa, kuultiin tietoiskuja leirin teemoista, osallistuttiin Vuolijoen kyläjuhlaan, kuultiin Vuolijoen vahvuudet -paneelikeskustelu sekä toteutettiin vierailuja Vuolijoen eri kohteisiin.

Kylien kehittämisen äärellä

Vuolijoen kyläläisten valitsemat haasteet olivat
1) uuden asumisen muodot maaseudulla,
2) työtä ja toimeentuloa uusin silmin,
3) lasten ja nuorten kyläidentiteetin vahvistaminen sekä
4) biokaasu.

Leirillä työskenneltiin neljän eri teeman parissa.

Ensimmäinen tiimi pohti, miten maaseudulle saadaan uusia asukkaita ja miten heidät saadaan kotiutumaan kylään. Heidän kokeiluideansa perustui minitaloalueseen, joka tarjoaa mahdollisuuden testata asumista Vuolijoella sekä helppoa ja yhteisöllistä asumista. Yhteiskäytössä olisi mm. rantasauna, vene ja viljelypalstoja.

Toisen tiimin tavoitteena oli tarkastella työtä ja toimeentuloa uusin silmin. Ratkaisussaan tiimi ideoi rekrytointikampanjaa tietotyöläisten ohella myös alueen teollisuuden tarpeisiin osaavan työvoiman saatavuuden haasteisiin vastaamiseksi. Tiimi ryhtyisi kehittämään etätyömahdollisuuksia konkreettisesti kartoittamalla tarpeet ja kehittämällä etätyötilojen toiminnallisuutta. Etätyötilan houkuttelevuuteen ja arjen sujuvuuden tarpeisiin vastattaisiin hyödyntämällä kaavaillun valokuidun mahdollisuudet sekä tarjoamalla etätyöläisille paikallinen palvelutarjotin. Laajempana visiona tiimi ryhtyisi kaupallistamaan Vuolijoen kylän hiljaisuutta ja rauhallisuutta sekä kehittäisi edelleen myös etätyötilojen asemaa koko kylän yhteisöllisyyden ja kohtaamisten edistäjänä.

Kolmas tiimi puolestaan ideoi keinoja lasten ja nuorten kyläidentiteetin vahvistamiseen. Miten lapset ja nuoret saadaan viihtymään kotipaikkakunnalla? Miten heidän äänensä saadaan kuuluviin? Tiimi tunnisti pieniä ja nopeastikin toteutettavissa olevia kokeiluja, joita ovat esimerkiksi heppakerho ja airsoft-tila. Seuraavia askeleita ideassa olivat mm. kansainvälinen Oulujärvi-mopomiitti vuonna 2023.

Neljäs tiimi työskenteli biokaasun parissa ja etsi ratkaisua biokaasun tuotannon ja jakelun kannattavuusongelmaan Vuolijoen kaltaisella harvaan asutulla maaseudulla. Tiimi löysi ratkaisun paikallisen biokaasutuotannon edistämiseen ja markkinoiden hyödyntämiseen. Suunnitelmien toteutuessa Vuolijoelle nousee biokaasulaitos sekä syntyy teollisuutta, maataloutta ja asukkaita hyödyttävä ekosysteemi ja nuoria houkutteleva aluebrändi.

Biokaasu-tiimi palkittiin voittajaksi

Finaalissa jokainen leirin tiimi esitti pitchauksensa tuomaristolle, jossa istuivat Marianne Selkäinaho (MMM), Pirjo Oikarinen (Leader Oulujärvi), Teemu Hauhia (Maaseutuverkosto) ja Teuvo Hatva (Kajaani, kaupunginhallituksen puheenjohtaja).

Tuomaristo valitsi voittajaksi biokaasu-tiimin idean. Tuomaristo näki, että siinä huomioitiin hyvin monet eri näkökulmat, kuten teollisuus, maatalous ja asukkaat. Ideaa pidettiin kunnianhimoisena, mutta kuitenkin toteutettavissa olevana. Ideassa osattiin ottaa hyvin huomioon nuorten nousevaa ympäristöarvostusta ja -ajattelua, jonka kautta alueesta voisi syntyä vetovoimainen nimenomaan uusille ympäristötietoisille muuttajille. Tuomaristo myös koki, että idea toimii mahdollistajana muille leirin keksinnöille.

Biokaasu-tiimi etsi ratkaisua biokaasun tuotannon ja jakelun kannattavuusongelmaan Vuolijoen kaltaisella harvaan asutulla maaseudulla.

Innovaatioleirin taustalla on Suomen älykkäin kylä -kisa, jonka Vuolijoki voitti vuonna 2020. Suomen älykkäin kylä -kilpailun järjesti maaseutuverkostopalvelut yhteistyössä rakennerahastojen (ESR, EAKR), meri- ja kalatalousrahaston, liikenne- ja viestintäministeriön, Maaseutupolitiikan neuvoston, Kuntaliiton ja Suomen kylät ry:n kanssa. Innovaatioleirin järjestivät maaseutuverkostopalvelut ja MDI.

Lisätietoa leiristä

Asiantuntija Aleksi Koivisto
040 686 2604
aleksi.koivisto@mdi.fi

Lue myös

YLE, Vuolijoki haluaa sitouttaa nuoret palaamaan opiskelujen jälkeen: apua haetaan innovaatioleiriltä

 

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne