Kuopiossa kaupunkiasuminen vetää – keskusta-asujat ovat tyytyväisimpiä asumiseensa

Toteutimme Kuopion kaupungille Kuopion asumisen trendit ja uudet asuinalueet -selvityksen, jossa tarkasteltiin kuopiolaisten asumispreferenssejä ja selvitettiin Kuopion ja erityisesti kaupungin uusien, suunnitteilla ja rakenteilla olevien asuinalueiden tunnettavuutta. Laajassa asukaskyselyssä selvitettiin kuopiolaisten mielipiteitä tulevaisuuden asumisesta.

Tulosten mukaan kuopiolaiset ovat erittäin tyytyväisiä nykyhetken asumiseen kaikenlaisilla asuinalueilla ja kaikissa talotyypeissä. Tulos poikkeaa positiivisesti edeltävistä suomalaisista tutkimuksista. Tyytymättömimpiä ja samalla muuttoaltteimpia ryhmiä ovat opiskelijat, yksinasuvat, pienituloiset, vuokra-asujat ja maahanmuuttajat.

Uusista asumiskonsepteista eniten kiinnostusta kuopiolaisissa herättivät ekopientalot ja älyasuminen, vähiten puolestaan yhteisöllisen asumisen muodot, esimerkiksi jakamistalous. Älyasumisesta olivat kiinnostuneita erityisesti nuoret alle 31-vuotiaat, opiskelijat ja suurituloiset. Muuttoaikeita oli verrattain paljon, peräti 44 % vastaajista suunnitteli muuttoa seuraavan kolmen vuoden aikana, mutta heistä 80 % aikoi pysyä Kuopion alueella.

Työn tarkoituksena on toimia konkreettisen suunnittelutyön tukena ja markkinointimateriaalina. Työssä tehtiin aluksi kirjallisuuskatsaus, ja sen pohjalta laadittiin kyselytutkimus.

Tiedote: https://www.kuopio.fi/-/kuopiolaiset-ovat-erittain-tyytyvaisia-asumiseensa-myos-uudet-asuinalueet-ja-uudenlaiset-asumiskonseptit-kiinnostavat

Linkki raporttiin: http://www.savilahti.com/sites/www.savilahti.fi/files/PDF/SmaRa/kuopion_asumisen_trendit_2019.pdf

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne