Kuopiossa kaupunkiasuminen vetää – keskusta-asujat ovat tyytyväisimpiä asumiseensa

Toteutimme Kuopion kaupungille Kuopion asumisen trendit ja uudet asuinalueet -selvityksen, jossa tarkasteltiin kuopiolaisten asumispreferenssejä ja selvitettiin Kuopion ja erityisesti kaupungin uusien, suunnitteilla ja rakenteilla olevien asuinalueiden tunnettavuutta. Laajassa asukaskyselyssä selvitettiin kuopiolaisten mielipiteitä tulevaisuuden asumisesta.

Tulosten mukaan kuopiolaiset ovat erittäin tyytyväisiä nykyhetken asumiseen kaikenlaisilla asuinalueilla ja kaikissa talotyypeissä. Tulos poikkeaa positiivisesti edeltävistä suomalaisista tutkimuksista. Tyytymättömimpiä ja samalla muuttoaltteimpia ryhmiä ovat opiskelijat, yksinasuvat, pienituloiset, vuokra-asujat ja maahanmuuttajat.

Uusista asumiskonsepteista eniten kiinnostusta kuopiolaisissa herättivät ekopientalot ja älyasuminen, vähiten puolestaan yhteisöllisen asumisen muodot, esimerkiksi jakamistalous. Älyasumisesta olivat kiinnostuneita erityisesti nuoret alle 31-vuotiaat, opiskelijat ja suurituloiset. Muuttoaikeita oli verrattain paljon, peräti 44 % vastaajista suunnitteli muuttoa seuraavan kolmen vuoden aikana, mutta heistä 80 % aikoi pysyä Kuopion alueella.

Työn tarkoituksena on toimia konkreettisen suunnittelutyön tukena ja markkinointimateriaalina. Työssä tehtiin aluksi kirjallisuuskatsaus, ja sen pohjalta laadittiin kyselytutkimus.

Tiedote: https://www.kuopio.fi/-/kuopiolaiset-ovat-erittain-tyytyvaisia-asumiseensa-myos-uudet-asuinalueet-ja-uudenlaiset-asumiskonseptit-kiinnostavat

Linkki raporttiin: http://www.savilahti.com/sites/www.savilahti.fi/files/PDF/SmaRa/kuopion_asumisen_trendit_2019.pdf

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla