Kunteko 2020 -ohjelman ulkoisessa loppuarvioinnissa tunnistetaan ja arvioidaan ohjelman tuloksia

Vuonna 2015 käynnistynyt Kunteko 2020 -ohjelma on KT Kuntatyönantajien ja Kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteistyössä toteuttama kehittämisohjelma, jossa tarjotaan kuntaorganisaatioille tukea ja työkaluja työelämän kehittämiseen ja muutoksenhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Kunteko 2020 -ohjelman tavoitteena on innostaa kehittämään ja uudistumaan, parantaa kehittämisosaamista, käynnistää uutta kehittämistoimintaa, tehdä näkyväksi kuntakentällä tehty kehittämistyö, levittää vaikuttavia käytäntöjä ja kiinnostavia kehittämisratkaisuja, viestiä ja tarjota oppimismahdollisuuksia ajankohtaisiin työelämän kehittämisen teemoihin sekä synnyttää kunta-alalle työelämän läpimurtoinnovaatioita. 

Ohjelman päättyessä vuonna 2020, MDI toteuttaa  Kunteko -ohjelman loppuarvioinnin. Arviointityössä tunnistetaan ja arvioidaan Kunteko -ohjelman tuloksia ja vaikutuksia suhteessa ohjelmalle asetettuihin tavoitteisiin sekä käytössä oleviin resursseihin, arvioidaan ohjelman vaikuttavuutta ja lisäarvoa, nostetaan esiin toimivia ja vaikuttavia toimintakäytäntöjä sekä tuetaan kehittämistyön jatkoa ohjelman päättymisen jälkeen ja tuotetaan asiaan liittyen kehittämissuosituksia. Arvioinnin tarkastelua toteutetaan kolmesta eri näkökulmasta: kuntien ja työyhteisöjen taso,  ohjelman hyödyt ja vaikutukset valtakunnallisesti sekä ohjelman toteutuksen ja sen tarjoamien palvelujen arviointi. 

Loppuarviointi valmistuu syksyllä 2020.