Kulttuuriympäristöt voimavarana tulevissa maakunnissa

Kulttuuriympäristöasioiden hoitoa koskeva toimintaympäristö tulee muuttumaan huomattavasti maakuntauudistuksen myötä. Nykyviranomaiset, jotka hoitavat kulttuuriympäristö ja –maisema-asioita ovat ELY-keskukset, maakuntien liitot, kunnat ja museoviranomaiset. Vuonna 2019 tämä toimijakenttä on varsin erinäköinen, kun ELY-keskukset ja maakuntien liitot lopettavat toimintansa. Ympäristöministeriö on tilannut MDI:ltä selvityksen, jonka lähtökohtana on tarkastella maakuntauudistuksen vaikutuksia kulttuuriympäristökentälle sekä vahvistaa Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoa ja integrointia laajemmin mukaan aluekehitykseen.

Selvitystyö jakaantuu kolmeen eri vaiheeseen. Ensimmäisessä työvaiheessa kartoitetaan maakunnittain maakuntauudistukseen liittyvä valmistelutilanne kulttuuriympäristöasioihin liittyen. Toisessa vaiheessa jalkaudutaan maakuntiin, eli viedään eteenpäin tunnistettuja hyviä toimintamalleja, jotta kulttuuriympäristöasioiden hoito huomioitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla tulevissa maakunnissa. Samalla vastataan kysymykseen, miten valtakunnallinen Kulttuuriympäristöstrategia toimeenpannaan niin, että kulttuuriympäristöjen merkitys positiivisena voimavarana korostuu entisestään. Työn kolmannessa vaiheessa raportoidaan koko työn tulokset selvityksen loppuraportiksi. Työ valmistuu keväällä 2018.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne