Kotka-Haminan seudun asuntomarkkinaselvitys antaa eväitä asumisen kehittämiseen

MDI selvitti Kotka-Haminan seudun asuntomarkkinoiden tilannetta ja asumispreferenssejä. Selvityksen mukaan alueella on asumiseen liittyen sekä mahdollisuuksia että haasteita, joihin voidaan tarttua asumisen kehittämiseksi laadittujen suositusten avulla.

Selvityksen mukaan alueen asuntomarkkinoiden suurimmat haasteet liittyvät kohtaanto-ongelmaan: asuntojen tarjonta ja sijainnit eivät vastaa kysyntää. Alueella ei myöskään vielä hyödynnetä riittävästi uudenlaisia asumisen konsepteja. Kaupunkikeskustojen viihtyisyyteen ja kaupunkikulttuuriin sekä palveluihin tulisi panostaa, jotta ne houkuttelisivat uusia asukkaita.

Potentiaalisia seudulle muuttajia on kolmessa ryhmässä: ytimiin hakeutuvat ryhmät, kuten ikäihmiset ja opiskelijat, keskustojen liepeille asettuvat lapsiperheet ja väljempää maaseutumaista asumista hakevat perheet. Kotka-Haminan seudun kiinnostavuutta voivat  lisätä muun muassa monipaikkaisuuden ja etätyön trendit. Lisää mahdollisuuksia ja alkusysäyksen asuntorakentamiselle ja palveluiden järjestämiselle erityisesti Kotkassa tuo XAMKin Kotkan kampuksen muutto keskustan kupeeseen.

Selvityksen tilasi Kotka-Haminan seudun kuntien ja Cursor Oy:n yhteinen kaupunkisuunnittelutyöryhmä. Selvitys toteutettiin syksyllä 2020, ja se rakentui tilastoanalyysistä, haastatteluista sekä kyselystä seudun asukkaille ja ulkopuolisille.

Materiaalit

Tiedote

Kotka-Haminan seudun asuntomarkkinat ja asumispreferenssit

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa