Kokkolan kaupungin viestinnän kehittämisohjelmalle sparrausta

Kehittämisestä suuri osa on nykyään viestintää – ja kehittämistä ei voi nykyään tehdä ilman viestintää. MDI:llä on ilo jatkaa ponnisteluja yhdessä Kokkolan kaupungin kanssa, kun loppuvuodesta 2017 ja alkuvuodesta 2018 tuotetaan viestinnän sparrausta sisällöllisesti vuoden 2017 aikana työstetystä strategiasta ponnistaen. Teemakorit ovat siis tutut, mutta viestinnän kanavat ovat uusia. Työssä huomioidaan myös kuntalain 29 §, jonka mukaan kunnan on tuotettava riittävästi tietoa kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Lisäksi kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. Työssä kiinnitetään huomioita toimintatapoihin – kun kaikki toiminta on viestintää. Lisäksi pohditaan eri kanavien ja medioiden käyttöä, miten eri kanavilla viestitään ja miten media on mukana kertomassa kaupungin tekemisistä. Työssä kartoitetaan myös resurssit eli mitä viestintä vaatii ajallisesti ja taloudellisesti. Selvitettävänä kysymyksenä on, selvitäänkö nykyisillä resursseilla ja toimintatavoilla. Tuotoksena syntyy tiivis viestinnän kehittämisohjelma, jossa on kerrottu Kokkolan viestintäperiaatteet ja -tavat. Paperin kirjoitusvastuu on viestinnän virkamiehillä, MDI sparraa paperin valmistelua.

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla