Kokkolan kaupungin viestinnän kehittämisohjelmalle sparrausta

Kehittämisestä suuri osa on nykyään viestintää – ja kehittämistä ei voi nykyään tehdä ilman viestintää. MDI:llä on ilo jatkaa ponnisteluja yhdessä Kokkolan kaupungin kanssa, kun loppuvuodesta 2017 ja alkuvuodesta 2018 tuotetaan viestinnän sparrausta sisällöllisesti vuoden 2017 aikana työstetystä strategiasta ponnistaen. Teemakorit ovat siis tutut, mutta viestinnän kanavat ovat uusia. Työssä huomioidaan myös kuntalain 29 §, jonka mukaan kunnan on tuotettava riittävästi tietoa kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Lisäksi kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. Työssä kiinnitetään huomioita toimintatapoihin – kun kaikki toiminta on viestintää. Lisäksi pohditaan eri kanavien ja medioiden käyttöä, miten eri kanavilla viestitään ja miten media on mukana kertomassa kaupungin tekemisistä. Työssä kartoitetaan myös resurssit eli mitä viestintä vaatii ajallisesti ja taloudellisesti. Selvitettävänä kysymyksenä on, selvitäänkö nykyisillä resursseilla ja toimintatavoilla. Tuotoksena syntyy tiivis viestinnän kehittämisohjelma, jossa on kerrottu Kokkolan viestintäperiaatteet ja -tavat. Paperin kirjoitusvastuu on viestinnän virkamiehillä, MDI sparraa paperin valmistelua.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne