Kokkolan kaupungin viestinnän kehittämisohjelmalle sparrausta

Kehittämisestä suuri osa on nykyään viestintää – ja kehittämistä ei voi nykyään tehdä ilman viestintää. MDI:llä on ilo jatkaa ponnisteluja yhdessä Kokkolan kaupungin kanssa, kun loppuvuodesta 2017 ja alkuvuodesta 2018 tuotetaan viestinnän sparrausta sisällöllisesti vuoden 2017 aikana työstetystä strategiasta ponnistaen. Teemakorit ovat siis tutut, mutta viestinnän kanavat ovat uusia. Työssä huomioidaan myös kuntalain 29 §, jonka mukaan kunnan on tuotettava riittävästi tietoa kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Lisäksi kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. Työssä kiinnitetään huomioita toimintatapoihin – kun kaikki toiminta on viestintää. Lisäksi pohditaan eri kanavien ja medioiden käyttöä, miten eri kanavilla viestitään ja miten media on mukana kertomassa kaupungin tekemisistä. Työssä kartoitetaan myös resurssit eli mitä viestintä vaatii ajallisesti ja taloudellisesti. Selvitettävänä kysymyksenä on, selvitäänkö nykyisillä resursseilla ja toimintatavoilla. Tuotoksena syntyy tiivis viestinnän kehittämisohjelma, jossa on kerrottu Kokkolan viestintäperiaatteet ja -tavat. Paperin kirjoitusvastuu on viestinnän virkamiehillä, MDI sparraa paperin valmistelua.

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa